Systemy polityczne - strona 6

Zasada proporcjonalności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1050

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI - ISTOTA, RÓŻNE ZASADY PODZIAŁU MANDATÓW, KONSEKWENCJE USTROJOWE. PRZYKŁADY. SPOSÓB PODZIAŁU MANDATÓW PROPORCJONALNY System ten był powszechny jeszcze przed II WŚ (mit, że demokratyczne!) Po II WŚ niektóre kraje przestały go stosować, obecnie występuje jeszcze w państwach ...

Zasada większości-większość względna i bezwzględna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2373

ZASADA WIĘKSZOŚCI - WIĘKSZOŚĆ WZGLĘDNA I BEZWGLĘDNA - ISTOTA I KONSEKWENCJE USTROJOWE WIĘKSZOŚCIOWY SYSTEM WYBORCZY - bardzo dobry system wg Wojtaszczyka :D - polega na tym, że mandaty otrzymuje tylko ta partia, która zebrała określoną ...

Wykład - kryteria wyodrębniania i cechy szczególne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Formy państw; kryteria wyodrębniania, cechy szczególne Forma państwa - to konstytucyjnie określony sposób organizacji życia politycznego i społecznego. Bardziej konkretnie, mamy na myśli sposób rządzenia w państwie. Monarchia: forma rządów, w której reprezentantem władzy suwerennej jest monarcha (...

Pojęcie współczesnego systemu partyjnego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Pojęcie współczesnego systemu partyjnego System partyjny: formy i warunki współpracy lub rywalizacji partii politycznych w walce o zdobycie władzy politycznej albo w jej sprawowaniu. Poza partiami politycznymi w skład systemu partyjnego za...

System organów państwowych współczesnego państwa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

System organów państwowych współczesnego państwa Organ państwowy: to osoba lub grupa osób, która według obowiązującego prawa podejmuje działania uważane za działalność państwową. Struktura organów państwowych we współczesnym państwie jest określana przed dwie zasady: Jednolitości(koncentracji) -...

Racjonalny wymiar systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 574

CHARAKTERYSTYKA RACJONALNEGO WYMIARU SYSTEMU POLITYCZNEGO PODSYSTEM KOMUNIKACYJNY (RELACYJNY, RELECJONALNY, dot. relacji) - obejmuje ogół związków i stosunków istniejących między różnymi strukturalnymi elementami podsystemu instytucjonalnego; relacje między instytucjami, oparte na normach parlamen...

Funkcje konstytucji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

. FUNKCJE KONSTYTUCJI FUNKCJE KONSTYTUCJI - Konstytucja jako akt prawny o szczególnym znaczeniu w państwie spełnia kilka istotnych funkcji. Są to zwłaszcza następujące funkcje: PRAWNA - konstytucja stanowi podstawę całego systemu prawa w każdym państwie konstytucyjnym INTEGRACYJNA - służy integra...

Konstytucja elastyczna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2009

KONSTYTUCJA ELASTYCZNA - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I PRZYKŁADY Najbardziej elastyczną jest konstytucja Wielkiej Brytanii: ustawy nie mają specjalnego trybu uchwalania orzecznictwo sądowe kształtowanie zwyczajów i konwenansów Stany Zjednoczone Ameryki: 7 artykułów, 26 poprawek 30 tys. ustrojowyc...

System kooperacji partii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

SYSTEM KOOPERACJI PARTII - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. Występuje naprzyklad w Szwajcarii w Ausrii w latach 1945-1966 i po 1982., w RFN w latach 1966-1969. Polega na tym, że wszystkie liczące się partie lub wszystkie partie tego samego systemu podejmują współpracę. Najczęściej jest tak, ze partie p...

Źródła finansowania partii politycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PARTII POLITYCZNYCH. Występujątrzy formy finansowania partyjnego: wewnątrz organizacyjne źródła finansowania płynące z zewnatrz świadczenia od osób prywatnych, przedsiębiorstw i grup interesu wspieranie partii z budżetu państwa Publiczne finansowanie partii politycznych wzma...