Systemy polityczne - strona 7

Formy instytucjonalizacji prawnej wyborów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 399

FORMY INSTYTUCJONALIZACJI PRAWNEJ WYBORÓW Społeczeństwo uczestnicząc w wyborach, może mieć wpływ na skład organów sprawujących władzę. Praktyka wykazuje, że w drodze WYBÓRÓW wyłaniane są: IZBY NIŻSZE - zazwyczaj IZBY WYŻSZE PARLAMENTU- w niektórych krajach np. Polska, USA PREZYDENT - w republika...

Formy pluralizmu politycznego we współczesnym państwie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

FORMY PLURALIZMU POLITYCZNEGO WE WSPÓŁCZESNYM PAŃSTWIE - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA. Do form pluralizmu we wspólczesnym państwie możemy zaliczyć, róznorodność parti politycznych, i inych ugrupowań pozarządowych. Do jego ważnych cech zaliczyć można takie kwestie jak: granice między grupami interesów są...

Instytucjonalny system polityczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 462

2. CHARAKTERYSTYKA INSTYTUCJONALNEGO WYMIARU SYSTEMU POLITYCZNEGO obejmuje różnorodne struktury organizacyjne, do najważniejszych należą: - aparat państwowy - partie polityczne - zinstytucjonalizowane grupy interesów Podsystem ten spełnia rolę inicjującą w stosunku do pozostałych systemów i cał...

Partia polityczna-istota

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

PARTIA POLITYCZNA - ISTOTA, GŁÓWNE KONTROWERSJE WOKÓŁ DEFINICJI PARTIA - dobrowolna organizacja, której głównym celem jest zdobycie lub utrzymanie władzy państwowej w celu realizacji swojego programu politycznego Eksponowane są 3 podstawowe elementy partii: ORGANIZACJA PROGRAM FUNKCJE W

Pluralizm klasyczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134

PLURALIZM TRADYCYJNE (LIBERALNY) SENS I KONSEKWENCJE DLA SYSTEMU POLITYCZNEGO. W większości wariantów pluralistycznych kładziony jest nacisk na konflikt. W pluralizmie klasycznym żadna grupa interesu bez własnej woli nie jest wyłączona z systemu.Ekonomiczna i polityczna rola różnych grup spolecznyc...

System dwublokowy partii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

. SYSTEM DWUBLOKOWY PARTII - ISTOTA I RODZAJE. Jest odmianąsystemu wielopartyjnego, w którym występują bloki partji politycznych np. Francja po 1962, RFN z wyjątkiem lat 1966- 1969. Walka o wladzę toczy sięmiędzy dwoma blokami . Po wyborach rządzi jeden z bloków mający absolutną przewagę w parlamen...

Tajność w prawie wyborczym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 448

. TAJNOŚĆ W PRAWIE WYBORCZYM - GWARANCJE TAJNOŚĆ AKTU WYBORCZEGO - odpowiednio intymne warunki dla podjęcia decyzji np. kabin, nikt nie może kontrolować tego, na co głosujemy JAWNOŚĆ, czyli złamana zasada tajności - np. w Algierii głosuje się na oczach urzędnika BEZPOŚREDNIOŚĆ - głosowanie to jed...

Weto ludowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

WETO LUDOWE - ISTOTA, SENS USTROJOWY. PRZYKŁADY. Włochy, Irlandia, Islandia, Norwegia, Estonia, Gruzja, Macedonia (bez Polski, Tadżykistanu, Szwajcarii) stosowane przeciwko uchwalonej już ustawie, pojawia się grupa obywateli, która chce zmienić prawo, chce derogacji np. w Norwegii przeciwko wejśc...

Partie ekologiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

. CHARAKTERYSTYKA PARTII EKOLOGICZNYCH. Główne idee: więcej wspóldecydowania obywateli przez decentralizację politycznych procesów rozstrzygania, ograniczenie wzrostu gospodarczego odbywające się kosztem środowiska naturalnego(odrzucenie energi jądrowej, rozbrojenie w Europie, ochrona środowiska , ...

Partie socjalistyczne i socjaldemokratyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

. CHARAKTERYSTYKA PARTII SOCJALISTYCZNYCH I SOCJALDEMOKRATYCZNYCH. Główne idee: różne warianty w ramach tzw. socjalizmu demokratycznego; demokracja gospodarczo socjalna, polityczna, kulturalna, międzynarodowa. Przykład partii: SPD...