Różne koncepcje definiowania systemu politycznego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różne koncepcje definiowania systemu politycznego - strona 1 Różne koncepcje definiowania systemu politycznego - strona 2

Fragment notatki:

RÓŻNE KONCEPCJE DEFINIOWANIA SYSTEMU POLITYCZNEGO Termin SYSTEM POLITYCZNNY upowszechniony został dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Wcześniej dla określenia tego, co nazywamy dzisiaj systemem politycznym, używano innych określeń takich jak rząd, naród czy państwo. Zmiana terminologii jest następstwem znacznie szerszego niż dawniej pojmowania słowa POLITYKA. Państwo, rząd, naród - to pojęcia użyteczne do opisywania niektórych tylko aspektów rozwoju politycznego. Termin SYSTEM POLITYCZNY odnosi się do całego zakresu działań politycznych społeczeństwa i zastępuje panujące wcześniej określenie SYSTEM RZĄDÓW (government). Zmiana ta była praktyczną odpowiedzią na rozwój nowoczesnych społeczeństw przemysłowych, na ich różnorodność i dynamiczne przemiany, jakim podlegają. Termin SYSTEM POLITYCZNY odnosi się do całego zakresu działań politycznych społeczeństwa.
Wokół istoty systemu politycznego funkcjonują różnorodne poglądy. Większość z nich mieści się w trzech STANOWISKACH METODOLOGICZNYCH:
PODEJŚCIE INSTYTUCJONALNE sprowadza system polityczny do całokształtu instytucji politycznych oraz relacji zachodzących między nimi, a także do zasad działania i systemów normatywnych, na których podstawie one działają
tak więc system polityczny obejmuje ogół osób, grup i organizacji - w ich wzajemnych powiązaniach i współdziałaniu - podmiotów posiadających dominujący wpływ na opracowanie, wprowadzenie w życie i interpretację norm reglementujących życie wewnętrzne danego społeczeństwa
PODEJŚCIE STRUKTURALNO-FUNKCJONALNE traktuje system polityczny jako proces polityczny dokonujący się w ramach poszczególnych wspólnot takich jak państwo, związki zawodowe, zrzeszenia przedsiębiorstw itd. strukturalne elementy systemu politycznego to zapełniające go role działania, wzajemne oddziaływania, sposoby i "wzorce” zachowania jednostek i innych podmiotów stosunków społecznych
G.A. Almond - jak każdy system, system społeczny składa się nie z jednostek, lecz z wypełnianych przez nie ról, tak i każdy system polityczny stworzony jest z ról wypełnianych przez różne zawody, obywateli, wyborców (...) te same osoby spełniają je w innych systemach społecznych, takich jak gospodarka, stowarzyszenia religijne, rodzina, różnorodne dobrowolne zrzeszenia; poszczególne podmioty, wstępując w polityczne powiązania, zmieniają swoje role niepolityczne na polityczne
PODEJŚCIE SYSTEMOWE rozpatruje interakcje między systemem i jego otoczeniem
sprowadzają się one do 3 etapów wejście przetworzenie ( procesy podejmowania decyzji) wyjście DO OTOCZENIA (+4: SKUTKI DLA OTOCZENIA wewnętrzne / zewnętrzne)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz