Społeczeństwo okresu halsztackiego - strona 2

note /search

Przebudzenie Pompejów - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Przebudzenie Pompejów W 1748 nakazano przeprowadzenie wykopalisk w La Civita. Mieli się tym zająć tureccy niewolnicy. Prace postępowały szybko i sprawnie, ponieważ miękka gleba i popiół wulkaniczny w tym rejonie ułatwiały pracę robotnik...

Wodny świat - Rytuały z epoki brązu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

Wodny świat - Rytuały z epoki brązu i most na mokradłach Flag Fen 1982 W 1982 r. koparka oczyszczała rów melioracyjny na mokradłach na południowy wschód w środkowej Anglii. Gdy łyżka maszyny zbierała osad ze ścian rowu, wyciągnęła z torfu kilka dr...

Znaleziska mieczy z grobów kultury łużyckiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Znaleziska mieczy z grobów kultury łużyckiej Tematem referatu są znaleziska mieczy z grobów kultury łużyckiej. Pierwsze dwa pochodzą z cmentarzyska w Gorszewicach, pow. szamotulski. Istnienie tego obiektu zostało potwierdzone już w 1873r. ...

Kociół z Gundestrup - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

Kocioł z Gundestrup, dania, ok. 200 r. p. n. e. i Illerup Adal. Zwierciadło archeologii Z bagien wydobywano również pozostałości kultury celtyckiej. W 1891 r. w Gundestrup (północna dania) natrafiono na olbrzymi srebrny kocioł, który okazał si...

Osady z pojezierza na przedgórzu Alp - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Osady z pojezierza na przedgórzu Alp Od połowy XIX wieku w jeziorach i na brzegach jezior położonych u stóp Alp w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Francji i Włoszech zaczęto odkrywać liczne ślady prehistorycznych osad. Te „domy na palach”, jak s...

Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej charakteryzują się ubogim wyposażeniem w ceramikę. W grobie 1738 poza popielnicą znajdowały sie 4 inne naczynia, w grobie 2051 trzy inne naczynia, a w grobach 1680 i 2048 po dwa naczynia. W pozostałych 12 grobach występowało jedno naczynie w charakterze prz...

Wczesnogreckie przedstawienia figuralne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Społeczeństwo okresu halsztackiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Wczesnogreckie przedstawienia figuralne i ich oddziaływanie w kręgu kultury halsztackiej Biorąc pod uwagę tereny starożytnej Grecji jako centrum, czyli obszar dominujący kulturowo nad Europą Środkową, wpłynął na zaawansowanie cywilizacyjne...