Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej - omówienie - strona 1 Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej - omówienie - strona 2 Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Groby ze schyłkowej fazy kultury łużyckiej charakteryzują się ubogim wyposażeniem w ceramikę. W grobie 1738 poza popielnicą znajdowały sie 4 inne naczynia, w grobie 2051 trzy inne naczynia, a w grobach 1680 i 2048 po dwa naczynia. W pozostałych 12 grobach występowało jedno naczynie w charakterze przystawki. Jest to sytuacja odmienna od wczesnohalsztackiej części cmenatrzyska w Kietrzu, gdzie groby były wyposażane powszechnie w kilka lub kilkanaście naczyń.
Bardzo mało występuje ceramiki okreslanej jako wazy (wazowate) oraz różnego rodzaju kubki zaopatrzone w ucha. Analogicznie rodzaje naczyń (garnek, misy, kubki) znamy z osady w Malerzowicach Małych, woj. Opolskie. Ceramika z obu tych stanowisk ma dość jednolity charakter . Są to naczynia lepione ręcznie, niezbyt starannie. Garnki są zwykle duże, grubościenne, masywne i nie posiadają uch. Wykonane z gliny schudzanej różną domieszką, zazwyczaj gruboziarnistą . Mają barwę bladoceglastą lub jasnobrunatną. Ich powierzchnie zewnętrzne na ogół chropowacone lub szorstkie,wewnątrz niekiedy wygładzone. Innym typem jest garnek z grobu 3264- fragmentarycznie zachowany, stosunkowo cienkościenny, wykonany z gliny z domieszką dużych fragmentów tłuczenia kamiennego. Z grobów tej fazy pochodzi łącznie 58 garnków, z czego 32 egzemplarze zachowały się w partii przydennej lub ułamkach. Kubki jajowate były wykonywane podobnie do garnków. Część garnków i kubków zdobiono dołkami wykonanymi stempelkiem, palcem lub paznokciem. Misy przewaznie były wykonywane z masy ceramicznej o bardziej drobnoziarnistej domieszce. Są one bardziej cienkościenne od garnków. Podobnie jak misy wykonane były naczynia wazowate i kubki profilowane. Nieliczne spośród naczyń wazowatych było zdobione albo plastycznymi guzkami na brzuścu ablo wieńcem kreseczek u nasady szyi czy też dołkami. Znaczna część naczyń nie była zdobiona. Ceramika ta nawiązuje blisko do ceramiki grupy śląskiej we wczesnej epoce żelaza, ale wyłącznie do ceramiki użytkowej- kuchennej. Brak jest ceramiki cienkosciennej, dobrze wykonanej, bogato dekorowanej ornamentem rytym,grafitowaniem czy malowaniem, która jak się sądzi była wyonywana z okresie halsztackim C w pracowniach garncarskich. Na szczególną uwagę zługuje znalezione w grobie 1680 obok ręcznie lepionej ceramiki, charakterystycznj dla późnej fazy kultury łużyckiej, małe naczyńko wykonane przy pomocy koła garncarskiego, charkterytyczne dla kultury lateńskiej. Interesujące jest też obecność małego frgmentu naczynia ulepionego z masy ceramicznej z domieszką ziaren grfitu (grób 2565). Fragmenty podobnej cermiki, ale o większej domieszce grafitu znane są też z Malerzowic Małych, gdzie miały towrzyszyc naczyniom typowym dla schyłkowej fazy kultury łużyckiej.
Na 60 grobów w 17 znaleziono różnego rodzaju wyroby metalowe, głównie żelazne. W jednym tylko grobie (2833) natrafiono na paciorki szklane.

(…)

… bębenkowatych. 3 typ to zapinka z grobu 2112- typ kowalewicki- koniec V i pierwsza połowa IV wieku p.n.e; Znaleziono też fragmentarycznie zachowaną zapinkę żelazną o długiej sprężynie i kuszowatej konstrukcji wraz z naczyńkiem wytoczonym na kole, związane z kulturą lateńską, co pozwala przeciągnąć okres używania zapinek żelaznych z długą sprężyną o kuszowatej konstrukcji reprezetujące okres późnohalsztacki aż do okresu lateńskiego; Znaleziono też luźno kabłąk zapinki brązowej ozdobiony postacią ludzką i zwierzęcą- La tene A) , kółka (grób 2051- żelaze kółko, o średnicy 2,5 cm - część zapięcia pasa lub rękojeść jakiegoś przedmiotu; 2050- dwa kółka żelaze- wykonane z pręta o stykających się końcach- prawdopodobnie bronsolety, grób kilkuletniego dziecka; 2062- kółko z brąu, niewiadomo co to było) , rzadziej noże żelazne ( 3 noże- dwa z grobów 1476 i 2558 zaopatrzone są w kolce do osadzania rękojeści, trzeci nóż jest fragmenatrycznie zachowany. Dwa pierwsze mają łukowato wygięty grzbiet dzieki czemu mozna je datować na okres halsztacki C- w tym okresie wystepowły taki noże, zwłazcza na Górnym Śląsku) , grot żelazny (grób 2658, groty występują rzadko w grobach), klamrę do pasa?( w grobie 2107 znaleziono frgment blachy żelaznej, był strasznie zniszczony i niewiadomo co to było, przypuszcza się, że jest to taśmowata klamra do pasa) i paciorek brązowy. W kilku grobach natrafiono na drobne ułamki wyrobów metalowych, zniszczonych w ogniu stosu. W grobie 1801 znalezono paciorek gliniany, zdobiony ociskami paznokcia i maly skręt rurkowaty z cienkiego drutu brązowego, będący pewnie też paciorkiem.
W grobie 2833…
… zmarłych mieści się kategoriach juvenis-adultus (25 pochówków). Tylko pięć osób dożyło wieku określanego jako maturus, w tym w jednym tylko przypadku zmarłego określano jako mężczyznę w wieku maturus/ senilis. Wśród 15 pochówków dzieci większość to małe dzieci, określane jako ifans I. Ciekawym jest obecność przedmiotów metalowych (zwłaszcza zapinki) w grobach dziecięcych. W grobie 2658…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz