Społeczeństwa i kultury Europy - strona 4

Ślązacy jako grupa etniczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1442

ŚLĄZACY Określenie grupy ludności urodzonej i zamieszkującej Śląsk. Termin ten ma w literaturze historycznej i etnograficznej szerokie i często odmienne znaczenie, pod pojęciem „Ślązacy” rozumiemy: 1. Ślązacy jako polska grupa etniczna zamieszkująca głównie Górny Śląsk, o bogatej, odrębnej od te...

Czarnogóra - przebieg historii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

CZARNOGÓRA Duklanie (od VI w.) osiedleni w antycznej Dioklei , od XI w. zwanej Zetą , od XV w. Czarnogórą . Przynależność do Związku Serbskiego niepewna, od X w. prawdopodobnie cz. Państwa serbskiego, potem dzieli się na różne księstwa, między innymi księstwo serbskie (najpotężniejsze) VI w. ...

Społeczeństwa i kultury Europy - materiały na kolokwium

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1218

LUDY GERMAŃSKIE Deutchlandlied - hymn Niemiec, 1922 - 1945, dzieło Hoffmana. Zasięg osadnictwa: tereny obecnych Niemiec, nawiązując do zakonu krzyżackiego i zakonu kawalerów mieczowych to pomorze i tereny dzisiejszej Łotwy i Litwy. Miejscami Węgry, oczywiście Austria, ludy germańskie to też Wiel...

Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

KRÓLESTWO SERBÓW, CHORWATÓW I SŁOWEŃCÓW (1918 R.): Dynastia Karadziordziewiczów ;D Państwo mieszanką narodowościową : Serbowie, Czarnogórcy, Słoweńcy, Chorwaci, Niemcy, Węgrzy, Albańczycy, Rumuni, Turkowie, Żydzi, Cyganie, Grecy, Bułgarzy = 12 mln; Do regionów tworzących, oprócz wyróżnionych ró...

Kultura południowych Słowian

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Kultura Południowych Słowian Bułgaria - proces tworzenia kultury narodowej wiąże się z budową państwa Inne narody - odmienna sytuacja (nie występują tak silne tendencje integracyjne) Różne wpływy obce (Porta Otomańska, Habsburgowie) decydujący wpływ na tworzenie systemów wartości, postaw, obycz...

Lapończycy. Zarys historii kultury

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Lapończycy : Voren „Lapończycy. Zarys historii kultury” Lud koczowniczy W najszerszym sensie: rozległy teren od Morza Białego na północnym wschodzie do jeziora Femund na południowym zachodzie Pod względem topograficznym Laponia jest złożo...

Referat na temat migracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4368

Problematyka migracji - migracje zewnętrzne Polaków Przyczyny migracji Przemieszczanie się ludności z miejsca na miejsce jest nieodłączną cechą ludzkości. Migracje zawsze miały związek z ważnymi zdarzeniami i procesami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Przyczyną przemieszczeń mogła też ...

Migracje - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

Migracje Migracja to zmiana granic Powodem migracji była eksterminacja, tworzenie państw narodowych Po II WŚ przesiedlenia Polaków i Żydów z terenów wcielonych do Rzeszy i ZSRR ( na Syberię, do Kazachstanu) Po wojnie

Mniejszość narodowa Ślązaków

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

„Mniejszość narodowa Ślązaków?” W przeciwieństwie do okresu międzywojennego obecnie w Polsce zamieszkuje niewielka liczba mniejszości narodowych. Władze PRL propagowały obrazy narodowej jedności i tylko niektóre mniejszości narodowe miały prawo bytu. Sytuacja zmieniła się po 1989 roku pojawiły si...

Nomadowie i diaspory we współczesnej Europie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Nomadowie i diaspory we współczesnej Europie CYGANIE zainteresowanie pochodzeniem Cyganów pojawiło się dopiero, gdy wkroczyli oni do Europy nazwy Cyganów jako grupy, które pojawiają się w źródłach, zostały stworzone przez nie-Cyganów i zwykle były obraźliwe, nie używano nazw cygańskich do dzisiaj...