Społeczeństwa i kultury Europy - strona 3

Kultury germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Temat VI Kultury germańskie KULTURY GERMAŃSKIE Notatki z zajęć i książki, pomieszane - dorzecze Łaby i Renu - pierwotne terytorium ludów germańskich - w epoce brązu zamieszkiwali tereny Skandynawii, Jutlandii i części Niemiec. -X w. - wyp...

Kultury nordyckie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Temat III Kultury nordyckie A. Porębski „Europejskie mniejszości” Od VI w n.e. na terenach Finlandii pojawiają się pierwsi przybysze z zachodu- ludność pochodzenia szwedzkiego. Na początku docierają tylko do niezaludnionych wówczas Wysp Alandzkich. Od zawsze Finowie stanowili tam mniejszość IX-X...

Kultury półwyspu iberyjskiego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Temat I Kultury Półwyspu Iberyjskiego A.Antczak „Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii” SEPARATYZM BASKIJSKI 1.Historia powstania Bas...

Społeczeństwa i Kultury Europy - kultury romańskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Temat IV Kultury romańskie W. Żelazny „Francja wobec mniejszości narodowych” FRANCUSKIE PAŃSTWO NARODOWE - Francja lansuje tezę jakoby „cementowanie” państwa - narodu (unifikacja etniczna wraz z „wygaszeniem” tendencji mniejszościowych) przebiegało dzięki respektowaniu praw jednostki na drodze d...

Podwaliny cywilizacji europejskiej - chrześcijaństwo

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

Chrześcijaństwo Po drugie, chodzi o chrześcijaństwo z koncepcją uniwersalnej religii, kultury i cywilizacji. Formowanie się i rozwój chrześcijaństwa zbiega się w czasie (schyłek Cesarstwa i odnowienie cywilizacji na Zachodzie w wieku VIII-IX) z powstawaniem podwalin pod nowoczesną Europę. Najw...

Pogranicze romańsko-germańskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Pogranicze romańsko- germanskie Retoromanie - ogólna nazwa mieszkańców obszaru Alp i ich podnóża na pograniczu Włoch (głównie region Friuli-Wenecja Julijska ) i Szwajcarii (głównie kanton Gryzonia ), posługujących się językami retoromańskimi . Ich liczba wynosi około 700 tys. Retoromanie uważani...

Słowianie południowi - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

- CZARNOGÓRCY- Czarnogórcy  - naród  południowosłowiański  zamieszkujący głównie zachodnią i środkową  Czarnogórę  oraz lokalnie  Serbię , szczególnie  Wojwodinę ; ok. 720 tys. ( 2006 ). Naród pod względem kultury i języka blisko spokrewniony z  Serbami  stąd jego odrębność etniczna jest dyskusyj...

Słowianie wschodni i narody bałkańskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

Słowianie wschodni i narody bałkańskie Słowianie wschodni - indoeuropejska grupa ludnościowa Europy , zamieszkująca wschodnią i część środkowej partii tego kontynentu , licząca około 210 mln ludzi. Do Słowian wschodnich zalicza się o...

Tożsamość kulturowa Europy

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1316

TOŻSZAMOŚĆ KULTUROWA EUROPY Pytanie o geograficzne granice Unii Europejskiej odsyła nas do pytania o istotę tożsamości europejskiej. Najpierw jednak trzeba sobie odpowiedzieć na dwa inne pytania: co to jest Europa i jakie jest jej pochodzenie? W starożytnym micie greckim była ona księżniczką feni...

Rosjanie - omówienie, ludność, historia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

ROSJANIE Rosjanie  ( ros.   русские/russkije ) - jedna z  grup etnicznych  należąca do wschodnich  Słowian , zamieszkująca głównie  Rosję  i sąsiadujące kraje. Potocznie słowo  Rosjanie  jest używane do określenia wszystkich  obywateli  Rosji, podobnie jak często czyniono to wobec obywateli Związ...