Rosjanie - omówienie, ludność, historia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rosjanie - omówienie, ludność, historia - strona 1 Rosjanie - omówienie, ludność, historia - strona 2 Rosjanie - omówienie, ludność, historia - strona 3

Fragment notatki:


ROSJANIE Rosjanie  ( ros.   русские/russkije ) - jedna z  grup etnicznych  należąca do wschodnich  Słowian , zamieszkująca głównie  Rosję  i sąsiadujące kraje. Potocznie słowo  Rosjanie  jest używane do określenia wszystkich  obywateli  Rosji, podobnie jak często czyniono to wobec obywateli Związku Radzieckiego. Natomiast we współczesnym  języku rosyjskim  dla określenia osoby o dowolnym pochodzeniu etnicznym, która jest obywatelem Rosji, używa się poprzednio uznawane za przestarzałe i książkowe słowo  россиянин/rossijanin . Etniczni Rosjanie stanowią około 80% ludności Rosji. LUDNOŚĆ Rosjanie stanowią jedną z największych grup etnicznych na świecie, ich łączna liczba wynosi około 150 milionów. Najwięcej Rosjan (około 116 milionów) mieszka w Rosji, około 28 milionów zamieszkuje pobliskie kraje, a 2 miliony mieszka w pozostałych częściach świata (głównie w  Ameryce Północnej  i Europie Zachodniej).
RELIGIA Zgodnie z różnymi danymi większość Rosjan jest wyznania  prawosławnego  - podawane liczby wahają się od 50 do 65% ludności. Z innych wyznań muzułmanie stanowią około 5 do 6%. Do 15% stanowią ateiści i obojętni wobec kwestii wiary. Religia  53-72% obywateli Rosji to  chrześcijanie  (51-70% prawosławni, 1-2% katolicy, 1% protestanci), 6-15% to  muzułmanie . Wyznawcy innych religii stanowią mniej niż 1% populacji. Liczba  ateistów ,  agnostyków  i wyznawców religii nieodwołujących się do pojęcia Boga/bogów (np.  buddyzmu ) wynosi 24-48% [15] .
95% zarejestrowanych prawosławnych przynależy do  Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego [16] . Liczba praktykujących prawosławnych jest stosunkowo niska i wynosi 15-20% [17] . W  988  r. prawosławie przyjął książę kijowski  Włodzimierz I Wielki . Data  chrztu Rusi  często jest uważana za początek samego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Kościół stanowił początkowo metropolię w składzie  Patriarchatu Konstantynopola  i to właśnie patriarcha ekumeniczny dokonywał konsekracji głowy ruskiego prawosławia. Metropolita początkowo rezydował w Kijowie. Po najazdach tatarskich Kijów utracił jednak swe polityczne znaczenie. W  1299  r. metropolita Maksym  przeniósł swą siedzibę do  Włodzimierza [18] . W  1325  r. następca Maksyma,  Piotr  przeniósł stolicę Kościoła do Moskwy. W  1448  r. Kościół uzyskał niezależność od Patriarchatu Konstantynopola (status  autokefalii ), a metropolita  Jonasz  tytuł Metropolity Moskwy i Wszechrusi. W  1589  r. metropolita  Jow  stał się pierwszym  patriarchą  Moskwy i Wszechrusi. Jako patriarchat zajmuje on piąte miejsce w  dyptychu  Kościołów prawosławnych, tuż po czterech patriarchatach starożytnych  - konstantynopolitańskim,  jerozolimskim ,  antiocheńskim  i  aleksandryjskim . Rosyjski Kościół Pawosławny posiada obecnie: 157 

(…)

… rozwiniętymi dziedzinami nauki[22]. Konstytucja Rosji gwarantuje obywatelom bezpłatny dostęp do edukacji.
Prehistoria, starożytność W okresie starożytnym i we wczesnym średniowieczu przez terytorium Rosji wędrowały liczne ludy różnego pochodzenia, m.in. Hunowie, Alanowie, Awarowie,Bułgarzy, Chazarowie, Połowcy i Węgrzy. Ok. 632 roku powstało na południu Rosji pierwsze państwo bułgarskie, tzw. Stara Wielka…
… własnej armii. Idylla jednak nie trwała długo, gdyż już w styczniu 1919 wraz z opuszczaniem Białorusi przez wojska niemieckie. Sowieccy komuniści z Moskwy upomnieli się o utracone w wyniku pokoju brzeskiego ziemie. Wtedy też utworzono po raz pierwszy Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka (BSRR), de iuretwór niezależny, de facto uzależniona pod każdym względem od Rosji Radzieckiej.
II RP. W wyniku…
… z osłabieniem pozycji Tatarów znaczenia nabrały zjednoczeniowe dążenia książąt moskiewskich. Na przeszkodzie ich realizacji stanęła rozwijająca się potęga Wielkiego Księstwa Litewskiego (pozostającego od 1386 r. w unii personalnej zPolską), pod którego wpływami znalazły się dawne zachodnie ziemie Rusi Kijowskiej (m.in. od 1362 r. sam Kijów). Zjednoczenie ziem ruskich W 1462 r. Iwan Srogi , Imperium Rosyjskie…
… są przez Białorusinów za pierwsze białoruskie organizmy państwowe.
W XIII wieku ziemie zamieszkane przez przodków dzisiejszych Białorusinów, nazywane od XIV wieku Rusią Białą, stały się celem ekspansji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Inne obszary osadnictwa Słowian wschodnich dostały się pod panowanie takich państw jak Królestwo Polskie (Galicja) czy Węgry (Ruś Zakarpacka). W nowych warunkach politycznych wzmógł się proces różnicowania języków i narodowości wschodniosłowiańskich. Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego jest uważana za znaczącą część historii Białorusinów, albowiem to ludy ruskie stanowiły większość mieszkańców księstwa, a bezpośredni poprzednik języka białoruskiego, język starobiałoruski, był w nim językiem urzędowym. Okres XV-XVII w. uważany jest za złoty okres białoruskiej kultury.
Rozbiory…
… - czuwa nad wypełnianiem obowiązków w dziedzinie praw człowieka, przyjętych przez państwa członkowskie WNP. W latach 1992 - 1995 przyjęto w ramach WNP dziesiątki porozumień międzynarodowych. Do najważniejszych należą: Układ o bezpieczeństwie zbiorowym podpisany 15.05.1992 r. w Taszkiencie przez Armenię, Kazachstan, Kirgizję, Rosję, Tadżykistan, Uzbekistan. 24.12.1993 r. przystąpiły Azerbejdżan, Białoruś…
… zostało podzielona na gubernie: mińską, mohylewską, witebską, grodzieńską z obwodem białostockim oraz wileńską. Poza gubernią wileńską oraz obwodem białostockim, w pozostałych guberniach Białorusini stanowili zdecydowaną większość mieszkańców. Wielu Białorusinów zamieszkiwało także gubernię smoleńską. Pod względem wyznaniowym byli w większości prawosławni, choć u progu XX w. co czwarty Białorusin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz