Słowianie Wschodni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowianie Wschodni - strona 1 Słowianie Wschodni - strona 2 Słowianie Wschodni - strona 3

Fragment notatki:


Słowianie Wschodni ROSJANIE Jeden z trzech narodów zaliczany do grupy Słowian Wschodnich (najliczniejszy), szacowana ich ilość na całym świecie to około 150 mln . LOL.
Dominującą religią jest wśród nich prawosławie (poza tym protestantyzm i katolicyzm) Zamieszkują głownie Rosję (118 mln), ale są także obecni w wielu innych krajach: Ukraina, Kazachstan, USA, Białoruś, Łotwa, Uzbekistan czy Brazylia. W Polsce - 6 tys.
Posługują się językiem rosyjskim (wywodzi się z grupy języków indoeuropejskich, zaliczany do języków słowiańskich) Mocarstwowe zapędy pozostały w Rosjanach do dziś.
Struktura administracyjna FR jest niejednolita; w skład federacji wchodzi: 21 republik, 6 krajów, 49 obwodów, 2 miasta o znaczeniu ogólno-federalnym, żydowski obwód autonomiczny, 10 okręgów autonomicznych. Tak skomplikowany podział jest odzwierciedleniem złożoności etniczno-kulturowej, która prowadzi do wielu problemów.
- od czasów Iwana Kality (XIV w.) ciągłe powiększanie terytorium
- w końcu XIV udało się pokonać Złota Ordę i zacząć jednoczyć Ruś. Ostateczne zjednoczenie w 1521 r. - powstało Wielkie Księstwo Moskiewskie jako jedyne państwo ruskie
- 1547 r. Iwan Groźny zostaje carem Wszechrusi (jest to uważane za początek imperializmu rosyjskiego)
- walki z chanatem kazańskim i wyprawy Jaremaka przyłączyły rozległe tereny na wschodzie i wchłonęły Tatarów (wyznających islam)
- rok 1612 - w 2.13 min. słychać strzały, Polska na Kremlu. Wielka Smuta .
- 1654 powstanie Chmielnickiego - przyłączenie wschodniej Ukrainy z Kijowem (otworzyło to Rosję na kulturę zachodu)
- kolejne wielkie podboje miały miejsce za czasów Romanowów (Katarzyna II- podbój chanatu krymskiego, rozbiór Polski; włącznie narodów bałtyckich i rzeszy prawosławnej ludności ruskiej)
- 1815 kongres wiedeński - trwały porządek w Europie
- w XIX wieku podboje Rosji skierowały się na wschód (Azja środkowa, Kaukaz)
- I wojna światowa przyniosła katastrofę dla imperium (państwo uległo zmianie, utraciło część kresów zachodnich, w tym Polskę)
- okres Stalinowski to kolejne krwawe podboje (wchłonięcie Polski i Mołdawii, ustępstwa terytorialne ze strony Finlandii, 1941 aneksja państw bałtyckich; wchłonięcie Wysp Kurylskich)
- 1990-91 proklamowanie niepodległości przez rządy republik związkowych - rozpad ZSRR Współczesna FR jest państwem bardzo złożonym, zamieszkuje ją ponad 100 narodów w tym 38 w liczbie powyżej 100 tys.
W Rosji mamy do czynienia z podwójną rosyjskością: - posiadanie obywatelstwa (czyli wszyscy obywatele nie tylko Rosjanie jest to prawie 142 mln ludzi) - Rosjanie czyli naród rosyjski

(…)

…, etnicznie oraz administracyjnie.
URKAIŃCY
Naród słowiański mieszkający w Europie środkowo-wschodniej, głównie na Ukrainie (także w krajach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii). Ukraińcy są potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską oraz w pewnej mierze ludów przemieszczających się po terytoriach na północ od Morza Czarnego w burzliwej historii tej części Europy.
Współcześnie…
… zjawiskiem religijno- kulturowym, odmiennym od prawosławia moskiewskiego. Specyfiką prawosławia Ukrainy jest większa obecność w nim elementu łacińskiego-zarówno katolickiego jak i protestanckiego. Odrębność prawosławia ukraińskiego w XVI-XVII w. mają dziś sens wyłącznie ideologiczny.
Tożsamość narodowa Ukraińców
Ziemie ukraińskie w epoce nowożytnej zawsze wchodziły w skład innych organizmów państwowych, stąd też kłopoty Ukraińców z treścią tożsamości narodowej i świadomością historyczną. Pamięć historyczna o Rusi Kijowskiej nie była wśród nich związana z ukraińskością, ale ze wspólnotą ogólnoruską, co nie skutkowało wyodrębnieniem się własnej świadomości narodowej, szczególnie na obszarach Rosji, która ową Ruś Kijowską zawłaszczyła. Okres funkcjonowania w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz