Słowianie Wschodni - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słowianie Wschodni - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Słowianie Wschodni - kategoria podporządkowania (idea imperialna Rosji)
- nie do końca rozbudowana struktura społeczna (bez wykształconych warstw wyższych)
- dominacja chłopska
- brak własnych tradycji narodowych
ROSJANIE
Jeden z trzech narodów zaliczany do grupy Słowian Wschodnich (najliczniejszy), około 150 mln (2008); Etniczni Rosjanie stanowią około 80% ludności Rosji; 116 mln mieszka w Rosji, 28 mln zamieszkuje pobliskie kraje, 2 mln mieszka w pozostałych częściach świata (Ameryka Płn., Europa Zachodnia)
Religia:
- prawosławie - 50 - 65% (51 - 70); poza tym protestantyzm - 1% i katolicyzm - 1-2%; muzułmanie - 6-15 %; 24-48% - ateiści i nieodwołujący się do Boga
- 95% - zarejestrowani prawosławni należący do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
- 15-20% - praktykujący prawosławni
- w 988 r. prawosławie przyjął książę kijowski Włodzimierz I Wielki. Data chrztu Rusi często jest uważana za początek samego Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Zamieszkiwanie:
głownie Rosja (118 mln), także obecni w krajach: Ukraina, Kazachstan, USA, Białoruś, Łotwa, Uzbekistan czy Brazylia; w Polsce - 6 tys.
Język:
język rosyjski (wywodzi się z grupy języków indoeuropejskich, zaliczany do języków słowiańskich) Struktura administracyjna FR jest niejednolita; w skład federacji wchodzi: 21 republik, 6 krajów, 49 obwodów, 2 miasta o znaczeniu ogólno-federalnym, żydowski obwód autonomiczny, 10 okręgów autonomicznych. Tak skomplikowany podział jest odzwierciedleniem złożoności etniczno-kulturowej, która prowadzi do wielu problemów.
Edukacja:
Rosja należy do krajów o najmniejszym odsetku analfabetów na świecie (0,6%). W Rosji działają obecnie 1304 szkoły wyższe (685 szkoły państwowe i 619 szkoły prywatne) i 48 uniwersytetów. W latach 2003-2004 liczba uczniów szkół wyższych wyniosła 5 947 500 (5 228 700 uczniów szkół państwowych i 718 800 uczniów szkół prywatnych). W rezultacie silnego nacisku państwa na promowanie nauk ścisłych oraz technologii w edukacji, matematyka, fizyka, chemia, medycyna, lotnictwo oraz astronautyka są w Rosji najlepiej rozwiniętymi dziedzinami nauki[22]. Konstytucja Rosji gwarantuje obywatelom bezpłatny dostęp do edukacji.
Historia:
- prehistoria, starożytność, średniowiecze - m. in. Hunowie, Alanowie, Awarowie, Bułgarzy, Chazarowie, Połowcy i Węgrzy
- od czasów Iwana Kality (XIV w.) ciągłe powiększanie terytorium
- w końcu XIV udało się pokonać Złota Ordę i zacząć jednoczyć Ruś. Ostateczne zjednoczenie w 1521 r. - powstało Wielkie Księstwo Moskiewskie jako jedyne państwo ruskie


(…)


Historia:
- podstawę narodowości białoruskiej tworzą plemiona Krywiczów, Dregowiczów i Radymiwiczów
- po polskich rozbiorach, cała Białoruś znalazła się w rękach Romanowów. Tłumiono wtedy wszelkie oznaki niezależności Białorusinów (język, likwidacja Unii brzeskiej na terenach zabranych, odbieranie majątków szlachty białoruskiej).
- koniec XIX w. i początek wieku XX to okres kiedy kształtowała się elita…
… są potomkami Rusinów, zamieszkujących Ruś Kijowską oraz w pewnej mierze ludów przemieszczających się po terytoriach na północ od Morza Czarnego w burzliwej historii tej części Europy.
Religia:
Współcześnie Ukraińcy to naród głównie prawosławny, na zachodzie Ukrainy głównie greckokatolicki, duże wpływy posiadają ponadto protestantyzm i Kościół rzymskokatolicki.
podział religijny (prawosławie)
cerkiew…
… moskiewskiego. Specyfiką prawosławia Ukrainy jest większa obecność w nim elementu łacińskiego-zarówno katolickiego jak i protestanckiego. Odrębność prawosławia ukraińskiego w XVI-XVII w. mają dziś sens wyłącznie ideologiczny.
Język:
78% mieszkańców deklaruje narodowość ukraińską. Jedynie 67% deklaruje, że posługuje się językiem ukraińskim, choć odsetek ten zwiększa się od momentu ogłoszenia niepodległości. Język ukraiński zdecydowanie dominuje w życiu codziennym zachodniej części kraju, a na Ukrainie środkowej oraz w stołecznym Kijowie jest on używany równolegle wraz z rosyjskim. Z kolei wśród ludności Ukrainy wschodniej, południowej oraz Krymu wyraźnie przeważa rosyjski. Ludność południowo-wschodniej Ukrainy pozostaje głęboko zrusyfikowana, dominuje wśród niej przeświadczenie, iż Ukraińcy i Rosjanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz