Socjologia edukacji - strona 2

note /search

System i teorie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2842

Socjologia edukacji System edukacyjny funkcjonuje w oparciu o zasady działania ekonomii, potrzeb gospodarki i rynku pracy, szkoły służą konserwowaniu istniejącego systemu. MINISTERSTWO ^ KURATORIUM ^ DYREKTOR ^ NAUCZYCIEL ^ UCZEŃ Tym, którzy przynależą do niższych klas społecznych daje...

Teorie socjologi

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1988

Edukacja to panaceum na wszelkie nierówności społeczne. Wierzy się, że dzięki edukacji następuje rozwój społeczny. / teoria funkcjonalna Teoria ludzkiego kapitału Edukacja jest postrzegana jako inwestycja w kapitał ludzki, która w...

Socjologia edukacji - wprowadzenie, postawowe wiadomości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2821

Socjologia należy do nauk humanistycznych, czyli opowiadających. „na szkołach leży oparcie w budowaniu gospodarki” - prof. B. Wilkenstein • Socjologia: zajmuje się relacjami międzyludzkimi, bada całe społeczeństwo, jego interakcje • Edukacja: - A. Giddens: przekazywanie wiedzy z pokolenia na p...

Socjologia Edukacji - wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 6237

... Socjologia edukacji w Polsce 1) Twórca – Florian Znaniecki . W latach 1928-1930 wydał dwutomowy podręcznik akademicki „Socjologia wychowania” . Klasyczna pozycja dla polskiej socjologii , aczkolwiek na dzisiejsze czasy troch...

Socjologia edukacji - makiawelizm - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1589

MAKIAWELIZM Tradycyjnie  sposób widzenia świata jako miejsca, gdzie toczy się bezpardonowa walka, w której zwyciężają sprytniejsi i bardziej bezwzględni. Współcześnie  przesunięcie akcentu: Z negatywnej, pesymistycznej wizji natury ludzkiej ...

Socjologia edukacji - paradygmat - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1820

Paradygmat to wzorzec, model, zbiór fundamentalnych i naczelnych koncepcji oraz założeń obowiązujących w określonym czasie, nauce dotyczące istoty świata, natury, przedmiotu badań w dużej dziedzinie wiedzy. Są tworzone wtedy gdy stwarzamy diagnozę. Negacji podlega także system edukacyjny. W latach...

Socjologia edukacji - stereotyp - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

Stereotyp  konstrukcja myślowa zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony, emocjonalny i behawioralny) Zawierający pewne fałszywe przeświadczenia, dotyczące zjawisk, w tym innych grup społecznych Stereotyp może być przyjęty przez jednostkę w wyniku własnych obserwacji, przejmowania poglą...

Socjologia edukacji - stosunki międzygrupowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1533

Stosunki międzygrupowe: uprzedzenia i dyskryminacja Uprzedzenie Negatywna postawa wobec społecznie określonej grupy i wobec jakiejkolwiek osoby spostrzeganej jako należącej do tej grupy. Postawa zawiera w sobie 3 komponenty: emocjonalny; poznawczy oraz behawioralny - Aronson „Człowiek jako istota ...

Socjologia edukacji - teorie potoczne - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

WYKŁAD 2 - TEORIE POTOCZNE Wprowadzenie „Człowiek kieruje się w życiu nie takim światem jakim on jest w rzeczywistości, lecz takim, jakim go spostrzega - a więc posiadaną przez siebie reprezentacją świata” „To jak ukierunkowane są i jak przebiegają zachowania społeczne jednostki, jak reaguje ona ...

Socjologia edukacji - teorie socjalizacji - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Socjologia edukacji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2086

TEORIE SOCJALIZACJI Socjalizacja jest to proces nabywania ról społecznych, proces uspołecznienia (Romana Miller). Osobowość kształtuje się w procesie socjalizacji -- czyli od urodzenia do końca życia—socjalizację można podzielić na pierwotną...