Socjologia edukacji - teorie socjalizacji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia edukacji - teorie socjalizacji - omówienie - strona 1 Socjologia edukacji - teorie socjalizacji - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

TEORIE SOCJALIZACJI
Socjalizacja jest to proces nabywania ról społecznych, proces uspołecznienia (Romana Miller). Osobowość kształtuje się w procesie socjalizacji -- czyli od urodzenia do końca życia—socjalizację można podzielić na pierwotną(rodzina) i wtórną (grupa rówieśnicza, szkoła, skupisku zinstytualizowane) Instytucja - organizacja , zakład lub urządzenie, które spełnia określone zadania według kreślonych reguł przebiegu pracy i podziału funkcji. W społeczeństwach rozwiniętych wszystkie znaczące problemy są rozwiązywane w instytucjach. Mają do spełnienia różne funkcję socjalizacji . Funkcjonują w wszystkich rozwiniętych społeczeństwach. W sposób zaplanowany socjalizacja zajmuje się szkoły - system oświatowo-wychowawczy . odciążają i dają bezpieczeństwo. Przez jednostkę odbierane jako coś nieuchronnego. Związane z przymusem, brak swobodnych form komunikacji. Socjalizacja zaplanowana - szkoła
Socjalizacja „przy okazji” - kontakt z rówieśnikami Szkoła jako instytucja:
Jest jedyną instytucją, której nikt nie może ominąć (największa instytucja publiczna)
System szkolny jest finansowany i kontrolowany przez państwo
Nauczyciele jako urzędnicy są zobowiązany dochowania wierności państwu (codzienne lekcje treściowo i metodycznie zgodnie z zaleceniami państwa)
Trzy płaszczyzny organizacyjne:
Organizacja nauczania: jaki nauczyciel z jakim uczniem na jakim programie itp.
Program nauczania, wytyczne, plany lekcji itp. Organizacja administracyjna (ustalone kompetencje hierarchiczne) Podejście strukturalno - funkcjonalne (Talcoot Pasrons)
Stawia sobie za cel wyjaśnienia całej, kompleksowej relacji między społeczeństwem a osobowością.
Społeczeństwo - system społeczny powstały w wyniku interakcji pomiędzy ludźmi, najobszerniejszą formą jest społeczeństwo jako całościowy system podzielony wewnętrznie na tworzące hierarchię płaszczyzny. Składa się z zinstytucjonalizowanych podsystemów, które ma się przyczynić do stabilności, trwałości całego systemu. Centralnymi aspektami systemu jest:
Struktura (składająca się z części, podsystemów - element statyczny) Funkcja - proces ukierunkowany na cel - utrzymanie „przy życiu: całego systemu. 16.04.2013r.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz