Socjologia edukacji - stereotyp - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Socjologia edukacji - stereotyp - omówienie - strona 1  Socjologia edukacji - stereotyp - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Stereotyp  konstrukcja myślowa zawierająca komponent poznawczy (zwykle uproszczony, emocjonalny i behawioralny)
Zawierający pewne fałszywe przeświadczenia, dotyczące zjawisk, w tym innych grup społecznych
Stereotyp może być przyjęty przez jednostkę w wyniku własnych obserwacji, przejmowania poglądów innych osób, wzorców przekazywanych przez społeczeństwo, może być także wynikiem procesów emocjonalnych (na przykłada przeniesienie agresji)
Stereotypy mogą być negatywne, neutralne lub pozytywne, chociaż najczęściej spotyka się wyobrażenia negatywne. Stereotyp jest przekonaniem zbiorowym - jest to przekonania żywione przez pewną grupę ludzi.
Mianem „stereotypu” nie można określić przekonania - spełniającego wszelkie pozostałe kryteria - żywionego wyłącznie przez jedną osobę Jest wyrażany w zdaniu ogólnym (na przykład „Polacy są nieporządni” )
Stereotyp to fałszywe i niedostatecznie uzasadnione a dotyczące pewnej grupy osób (nad generalizacja) przekonanie zbiorowe, zwykle niewrażliwe na argumentację. Źródła stereotypów
Tworzenie stereotypów jest spontaniczną ludzką skłonnością i takiemu uproszczaniu przekazu podlegają wszelkie ludzkie wyobrażenia o otaczających ich świecie, zarówno przyrody jak i społeczeństwa. Ma to związek między innymi z takimi sposobami porządkowania rzeczywistości, jak kategoryzacja, generalizacja, schemat poznawczy. Kategoryzacja w psychologii proces poznawczy polegający na tym, że jeśli jednostka znając zestaw cech danej kategorii osób lub członków grupy społecznej, zauważy przynajmniej jedną z tych cech u członka tej kategorii, wówczas automatycznie przypisuje mu wszystkie inne cechy pochodzące z zestawu danej kategorii społecznej np. cygan to złodziej Schemat poznawczy to podstawowy element wiedzy o świcie społecznym, to organizacja uprzednich doświadczeń z jakimś rodzajem zdarzeń, obiektów lub osób. Schemat zawiera wiedzę uogólnioną i wyabstrahowaną z konkretnych doświadczeń. Inne źródła stereotypów:
Podniesienie samooceny
Teoria rzeczywistego konfliktu
Przeniesienie agresji
Twarzyzm ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz