Stereotypy i uprzedzenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2254
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stereotypy i uprzedzenia - strona 1 Stereotypy i uprzedzenia - strona 2 Stereotypy i uprzedzenia - strona 3

Fragment notatki:


11. Stereotypy i uprzedzenia, jak się tworzą i jak z nimi walczyć
1. Stereotypy: komponent poznawczy Stereotyp (stereotype) - jest swoistym „chodzeniem na skróty” przy poznawaniu osób - nasz system poznawczy nie jest w stanie ogarnąć całej rzeczywistości, wszystkich zawartych w niej informacji, systemów wiedzy, stąd są one koniecznością
Stereotyp - generalizacja odnosząca się do grupy, w ramach której identyczne cechy zostają przypisane wszystkim członkom grupy, bez względu na rzeczywiste różnice • podstawą stereotypu jest posiadanie wiedzy i posługiwanie się pewną
kategorią
• poprzez przypisanie danej osoby do określonej kategorii, możemy obdarzyć
ją cechami wchodzącymi w jej skład - kiedy spotykamy kogoś po raz pierwszy zwykle staramy się go w jakiś sposób zaklasyfikować do jakiejś
kategorii • kategoria dostarcza nam informacji o cechach. Zaliczając kogoś do konkretnej kategorii - „zdobywamy wiedzę” o tym, czego możemy się
spodziewać po tej osobie, np. Amerykanie lubią się spoufalać, a Japończycy są chłodni • dzięki stereotypom oszczędzamy czas oraz wysiłek, niezbędny do poznania
stereotypy przygotowują nas do określonego działania na podstawie uproszczonych informacji 2. Uprzedzenia - komponent afektywny (emocjonalny) Uprzedzenie (prejudice) - jest to coś, co wpływa na nasze poznanie, zanim zetkniemy się z obiektem, którego dotyczy (osobą, ideą, przedmiotem) wymagającym naszego ustosunkowania - podstawą uprzedzenia jest posiadanie stosunku emocjonalnego przed zetknięciem się z obiektem uprzedzenia. Uprzedzenie - (najczęściej) wroga bądź negatywna postawa dotycząca wyróżniającej się grupy ludzi oparta wyłącznie na ich przynależności do tej grupy Uprzedzenia mogą być pozytywne lub negatywne (mogą mieć różne natężenie), ale w potocznym rozumieniu częściej mamy na myśli uprzedzenia negatywne
• jeśli jesteśmy uprzedzeni negatywnie, dostrzegamy przede wszystkim to, co owo uprzedzenie uzasadnia Źródła stereotypów i uprzedzeń: 1) Psychologiczne źródła stereotypów • hipoteza kozła ofiarnego o źródło frustracji jest niemożliwe do zaatakowania
o rodzą się negatywne emocje, rozładowywane przez atak na inne, łatwiej dostępne obiekty
• konformizm o skłonność członków grupy do podporządkowywania się normom grupowym dotyczącym pożądanych postaw i zachowań
teoria atrybucji o uzasadnienie nierówności społecznych i praktyk dyskryminacyjnych

(…)

…” • czynniki stricte osobowościowe: o teoria osobowości autorytarnej wychowanie oparte na karze i bezwzględnym posłuszeństwie wypieranie negatywnych impulsów i przemieszczanie ich na grupy mniejszościowe o teoria dogmatyzmu (umysłu zamkniętego) skłonność do „czarno-białego” postrzegania świata i zamykanie się na nowe informacje 2) Podejście indywidualne
Stereotyp jako schemat poznawczy - reprezentacja…
… osób pozwalają
ponadto na dość szybkie ukształtowanie się uprzedzenia. • tendencja do dzielenia się na „MY” i „ONI” o grupa własna - grupa, z którą jednostka się identyfikuje i czuje się jej członkiem; stronniczość wobec grupy własnej - szczególnie pozytywne odczucia i uprzywilejowane traktowanie ludzi z własnej grupy, negatywne zaś odczucia i nieuczciwe traktowanie tych, których należą go grupy obcej…
… zróżnicowani”
o grupa minimalna - nie nieznacząca grupa utworzona na podstawie trywialnych kryteriów, jednak owo minimalne członkowstwo przejawia się w stronniczości wobec grupy własnej o inny przebieg procesów myślowych „my” - wokół kategorii konkretnych osób (indywidualizowanie) „oni” - wokół kategorii cech ogólnych (zbiorowość) • odporność na argumentację przeciwko stereotypom i uprzedzeniom - występowanie błędu logicznego nie wpływa na nasze przekonania • dwustopniowy model poznawczego przetwarzania stereotypów o proces automatyczny - kiedy nie mamy kontroli nad procesem przetwarzania informacji; stereotypy uruchamiane automatycznie;
kontrolowane przetwarzanie - pojawia się przy udziale świadomości - jeśli ludzie nie są głęboko uprzedzeni - mogą
kontrolować tego rodzaju procesy, tłumić bądź pominąć…
… między grupami o pewne ograniczone dobra (np. woda, terytorium); istnienie sprzeczności interesów - odczuwanie zagrożenia - wrogość wobec grupy zagrażającej - tworzenie stereotypów i uprzedzeń
teoria tożsamości społecznej - dążność do zachowania pozytywnej tożsamości społecznej (poczucia przynależności do określonej zbiorowości); kiedy spada poczucie własnej wartości - ratujemy się obniżeniem wartości innej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz