Psychologia osobowości - strona 8

Model struktury intelektu Guilford - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

Chcąc zdefiniować dowolną zdolność intelektualną, musimy określić rodzaj operacji umysłowej (na której wykonanie dana zdolność pozwala), określić treść (materiał informacyjny, na którym operacja jest wykonywana) oraz określić wytwór (wynik operacji umysłowej). Zatem konkretną zdolność opisuje okreś...

Skala dewiacyjnego ilorazu inteligencji - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

skala tzw. dewiacyjnego ilorazu inteligencji 1. Rys historyczny pojęcia ilorazu inteligencji Twórcy pierwszego testu inteligencji (A. Binet i T. Simon - 1905) traktowali inteligencję jako rozwijającą się z wiekiem. Zadania w ich teście d...

Społeczne i poznawcze teorie uczenia - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

16. Społeczne i poznawcze teorie uczenia Dwóch psychologów o orientacji społecznej zaproponowało modyfikację, która nazwali teoria społecznego uczenia się Dolarda i Millera. -procesy uczenia się u człowieka maja charakter społeczny; polegają na obserwacji innych ludzi w kontekście społecznym -uzu...

Psychologia osobowości - wykład nr 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Wykład 11. (1) Zdolnościami nazywamy te możliwości podmiotu, które określają, czy sposoby funkcjonowania psychicznego, niezbędne do efektywności jakiegoś działania, znajdują się w repertuarze dostępnym jednostce (np. czy dysponuje ona potrzebnym rodzajem operacji myślowych, czy potrafi dokonywać a...

Społeczne aspekty ja - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

WYKŁAD 10 SPOŁECZNE ASPEKTY JA - rola tożsamości społecznej - inni jako część Ja Relacja z innymi ludźmi jako źródło: wiedzy na temat swoich cech i właściwości programów działania (wiedzy o tym, jak się zachować) pozytywnej samooceny i...

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Personologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

siebie. Jeżel i nie otrzymuję szacunku od i nnych ludzi, następuje blokada rozwoju. Kongluzja, zbieżność - gdy pomiędzy organizmem, siedliskiem doświadczeń symbol i zowanych, a selfem . centrum doświadczeń, występuje zbieżność w linii realizacji. Wtedy następuje harmonia. Linie realizacji sełfu i ...

Kompedium z osobowości - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 161
Wyświetleń: 833

Przedmiotem psychologii jest to co człowiek czuje i przeżywa, co mu się jawi. Nie może być przedmiotem psycholog i i opisywanie zjawisk jak powinno być jako konstruktów teoretycznych. Egzystencjalizm akcentuje rozumienie ludzkiego bycia, w sensie zdrowia psychicznego. Człowieka należy rozumieć h...

Problematyka psychologii ogólnej-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Waldemar Świętochowski
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1421

WYKŁAD 2 20.10.2009 i WYKŁAD 3 27.10.2009 Temat: Problematyka psychologii ogólnej Proces sterujący zachowaniem człowieka: Orientacja w otoczeniu Orientacja w znaczeniu obiektów Utrwalanie i przetwarzanie informacji Dokończyć audio Problematyka psychologii osobowości: Jak to się dzieje, że; ...

Mechanizmy ochronne-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

OSOBOWOŚĆ - MECHANIZMY OBRONNE: -Chronią przed lękiem, wstydem, odczuwaniem złych emocji; -Pojawiają się w momencie sprzeczności - między tym co czuje, a tym co czuć powinnam tj. stanem obecnym a stanem które wskazuje mi super-ego; -Wiąże się ze zniekształceniem na poziomie pr. Poznawczych (myśl...

Osobowość-pytania egzamin

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1043

osobowośc pytania egzamin II rok 1. Sukcesy szkolne - Otwartość, Sumienność 2. Nieśmiały, brak optymizmu - Introwertyk 3. Uczciwość wg. Allporta jaka to cecha centralna 4. cecha nie charakteryzująca wysokiego G - ?nieśmiały 5. Sapietyzm i dogmat...