Psychologia osobowości - wykład nr 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - wykład nr 11 - strona 1 Psychologia osobowości - wykład nr 11 - strona 2 Psychologia osobowości - wykład nr 11 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 11. (1)
Zdolnościami nazywamy te możliwości podmiotu, które określają, czy sposoby funkcjonowania psychicznego, niezbędne do efektywności jakiegoś działania, znajdują się w repertuarze dostępnym jednostce (np. czy dysponuje ona potrzebnym rodzajem operacji myślowych, czy potrafi dokonywać analizy spostrzeżeniowej, itp.). Są, więc narzędziami, którymi człowiek może się posługiwać w działaniu (instrumentalnymi wyznacznikami sprawności człowieka). Wykład 11. (2)
Kryteria podziału (klasyfikacji) zdolności: 1. zakres (zdolności ogólne i specyficzne); 2. treść (np. zdolności pla styczne, muzyczne); 3. geneza (zdolności wrodzone i nabyte; zdolności specyficznie ludzkie i zdolności zwierzęce). Wykład 11. (3)
Definicje inteligencji Inteli gencja to: - ogólny, niezróżnicowany czynnik, na który składają się procesy wnioskowania i rozumowania (C. D. Spearman); - specyficzna zdolność adaptacyjna właściwa zarówno człowiekowi, jak i zwierzętom (W. Stern); - zdolność do uczenia się (behawioryści); - względnie stała, charakterystyczna dla jednostki efektywność wykonywania zadań, głównie intelektualnych. Inteligencja = zdolności (psychologowie radzieccy); - zdolność rozwiązywania problemów (J. Piaget); - zdolność przetwar zania informacji (E. Hunt); - zjawisko, które mierzą testy inteligencji (E. G. Boring). Wykład 11. (4)
Inteligencja A - potencjał intelektualny organizmu zdeterminowany wyposażeniem genetycznym (D. O Hebb); Inteligencja B - zdolności intelektualne przejawiające się w zachowaniu. Wynik interakcji inteligencji A i środowiska (D. O. Hebb); Inteligencja C (psychometryczna) - zachowania, które ujawniają się w badani ach na podstawie testów inteligencji (P. E. Vernon). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz