Społeczne i poznawcze teorie uczenia - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczne i poznawcze teorie uczenia - opracowanie  - strona 1 Społeczne i poznawcze teorie uczenia - opracowanie  - strona 2 Społeczne i poznawcze teorie uczenia - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

16. Społeczne i poznawcze teorie uczenia
Dwóch psychologów o orientacji społecznej zaproponowało modyfikację, która nazwali teoria społecznego uczenia się Dolarda i Millera. -procesy uczenia się u człowieka maja charakter społeczny; polegają na obserwacji innych ludzi w kontekście społecznym
-uzupełnienie tej teorii: wprawdzie ludzie tak jak leniwce i inne zwierzęta podlegają prawa warunkowania instrumentalnego i klasycznego, ale ludzie mają swoje poglądy i przekonania i oczekiwania, które wpływają na odbieranie informacji, podejmowanie decyzji, rozumowanie i rozwiązywanie problemów
Różnice i podobieństwa:
-Teorie społecznego uczenia się są związane ze swymi behawiorystycznymi źródłami przez wpływ bezpośredniego środowiska na zachowanie człowieka.; ponieważ nagrody i kary są różne w różnych okolicznościach =ludzie będą zmieniać swoje postępowanie zależnie od warunków. np. uczciwy człowiek oszukuje ściągając
-uwarunkowania środowiska nie są jedynymi czynnikami wpływającymi na zachowanie, gdyż ludzie często dokonują wyboru samodzielnego sytuacji w które chcą się zaangażować= w teoriach s. uczenia się nie można oddzielić zachowania od jego psychologicznego znaczenia, ludzie przenoszą na wszystkie sytuacje swoje niepowtarzalne spostrzeżenia i oczekiwania, dlatego są optymistami pomimo katastrofy
-t. s. uczenia się podkreślają interakcję pomiędzy jednostka a środowiskiem= , cechy osobowości, środowisko oraz zachowanie tworzą koło którego wszystkie elementy wzajemnie na siebie oddziałują ;interakcje osoby i środowiska nazwane wzajemnym determinizmem, a behawioryści jako linię prostą przedstawiają stosunek środowiska do zachowania
3.Społeczne teorie uczenia się przypisują zmienne znaczenie procesom poznawczym, a także różnią się dystansem jaki dzieli ich od behawioryzmu.
4.Nowoczesne teorie społecznego uczenia się wyznaczają 3 kierunki badań, które odróżniają je od tradycyjnego behawioryzmu:
uczenie się przez obserwacje i rola modeli
procesy poznawcze takie jak spostrzeganie i interpretacja zdarzeń
przekonania motywujące, np. trwałe oczekiwanie sukcesu lub porażki Poszczególne teorie s. u. się przykładają różna wagę do każdego z tych 3 czynników.
5. Uczenie się przez obserwacje (behawioryści nazywają warunkowaniem zastępczym )-gdzie jednostka uczy się nowych reakcji, raczej obserwując zachowanie innych niż przez bezpośrednie doświadczenie.
-eksperyment Bandury- uczenie się agresji przez obserwację
-badania Meltzoff i Hanna- dzieci które jeszcze nie umieją mówić, posługują się mimiką której uczą się przez obserwacje i naśladowanie innych, nie tylko uczą się od siebie nawzajem, ale również przenoszą efekty nauki na inne sytuacje, nawet po upływie 2 dni.


(…)

… jako bodziec- reakcja.
6. Procesy poznawcze
-behawioryści porównywali, umysł do mechanizmu czarnej skrzynki( nie możemy jej obserwować bezpośrednio, o funkcjonowaniu możemy tylko wnioskować)
-Tolman, dostrzegł wielokrotnie u szczurów efekty uczenia się bez uprzedniej zmiany w ich zachowaniu.
-eksperyment Tolmana i Honzika wykazał, istnienie uczenia utajonego-forma uczenia się nie ujawniona…
…, które były nagradzane w ciągu życia, -psycholodzy społecznego uczenia się podkreślają ze wyuczone nawyki i przekonania stopniowo zaczynają żyć własnym życiem i wywierać własny wpływ na zachowanie. Mogą mieć nawet większą sile oddziaływania niż nagrody i kary
-motywacja-proces psychiczny u ludzi i zwierząt, który powoduje dążenie do celu
-behawioryści powiedzieliby, ze każda ambicja jest rezultatem działania czynników…
… kontroli niekoniecznie musi być opłacalne dla każdego i w każdej sytuacji np. ludzie biedniejsi przykładają zewnętrzną miarę do własnego życia co jest jednym ze sposobów zachowani godności i radzenia sobie z trudnościami
=>lokalizacja kontroli zależy od pozycji i doświadczeń społecznych, będąc jednocześnie motywem dokonywania zmian w społeczeństwie.
9.Styl wyjaśniania
-M. Selingman wyuczona bezradność- np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz