Społeczne aspekty ja - wykład 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczne aspekty ja - wykład 10 - strona 1 Społeczne aspekty ja - wykład 10 - strona 2 Społeczne aspekty ja - wykład 10 - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 10 SPOŁECZNE ASPEKTY JA - rola tożsamości społecznej - inni jako część Ja Relacja z innymi ludźmi jako źródło: wiedzy na temat swoich cech i właściwości programów działania (wiedzy o tym, jak się zachować) pozytywnej samooceny i autoafirmacji. inna osoba, i relacja między nami a tą osobą, staje się integralnym składnikiem samoopisu (znajduje się "wewnątrz granic" obrazu własnej osoby) RÓŻNICE ZWIĄZANE Z PŁCIĄ Markus i Oyserman (1989): autoschematy u kobiet mają częściej charakter relacyjny (kolektywistyczny, socjocentryczny, oparty na więzi) = JA WSPÓŁZALEŻNE, autoschematy u mężczyzn - charakter atrybutywny (indywidualistyczny, egocentryczny, "samotniczy") = JA NIEZALEŻNE. Przy schematach atrybutywnych , myślenie o sobie nie implikuje myślenia o innych. " Inni" pojawiają się dopiero w kontekście samooceny , ja publicznego, itp. Przy schematach relacyjnych, ilekroć myśli się o sobie, tylekroć myśli się też o innych . Podobnie, jeżeli myśli się osobach znaczących - dostępna staje się część wiedzy o sobie. RÓŻNICE ZWIĄZANE Z KULTURĄ Koncepcja kultur Zachodu (indywidualistycznych): jednostka jest "bytem odrębnym" , samoistnym, istniejącym niezależnie od innych, unikalnym normatywne zadanie kulturowe: uzyskać niezależność od innych
obraz samego siebie - Ja niezależne ; jego centralne składniki - swoje cele, motywy, cechy, przekonania ; Inni - ważni, ale tylko jako źródło porównań społecznych , ocen odzwierciedlonych, informacji zwrotnych
Koncepcja kultur Wschodu (kolektywistycznych): Jednostka nie jest bytem "samoistnym". Istnieje poprzez określenie swoich relacji społecznym z innymi , identyfikacją z grupą. normatywne zadanie kulturowe: określić swoje miejsce w świecie społecznym obraz samego siebie - Ja współzależne ; jego centralne składniki to wzajemne powiązania z innymi (relacje interpersonalne), oraz lokalizacja własnej osoby w większych jednostkach społecznych (przynależność grupowa, rola i pozycja społeczna) [pozytywna samoocena - uwarunkowana harmonijnymi relacjami interpersonalnymi, oraz przynależnością grupową i pozycją) ROZWÓJ JA Na rozwój Ja składają się: Rozwój percepcji samego siebie - s postrzegania siebie jako bytu odrębnego od innych osób i obiektów fizycznych
Rozwój samoświadomości - zdolności do rozpoznania siebie i autorefleksji (zastanawiania się nad sobą i swoimi działaniami, przypisywania sobie różnych właściwości itp). PRZESŁANKI ROZWOJU PERCEPCJI SIEBIE

(…)

… informacji na swój temat, w wyborze celów i zadań osobistych, w konstruowaniu własnej drogi życiowej. Shweder (1982) - 10 podstawowych tematów społecznej samowiedzy jednostki: odpowiedzi na pytania (problemy, dylematy) dotyczące:
granic między Ja i nie-Ja;
tożsamości płciowej: Na czym polega męskość, a na czym kobiecość?
dojrzałości: Nas czym polega dorosłość a na czym bycie dzieckiem?
pokrewieństwa…
… i niepowodzeń o własnych zdolnościach i możliwościach - poczucie własnej skuteczności (Bandura).
Porównania społeczne (L. Festinger). istnieje naturalne dążenie do samookreślenia (samowiedzy, która jest pewna) - tj. wiedzy dotyczącej posiadania pewnych zdolności, umiejętności i cech charakteru, prawdziwości własnych poglądów i opinii. Porównania społeczne:
pozwalają określić, jak się plasujemy pod względem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz