Rozbieżności w "ja" a motywacja do działania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozbieżności w Rozbieżności w Rozbieżności w

Fragment notatki:

ROZBIEŻNOŚCI W „JA” A MOTYWACJA DO DZIAŁANIA :
1.Reakcje na informacje nie potwierdzające naszej wartości, odrębności i kontroli
2.Konflikt między dążeniem do samopoznania a dążeniem do pozytywnego myślenia o sobie: "ja" w ogniu krzyżowym
3. Rola rozbieżności między komponentami obrazu siebie (np. Ja realnym, Ja idealnym, i Ja powinnościowym -Higgins).
DOSTĘPNOŚĆ POZNAWCZA "JA" jako warunek jego wpływu na przetwarzanie informacji i kontrolę działania:
Idea „roboczego „Ja”(H. Markus)
istota i konsekwencje autokoncentracji
istota i konsekwencje dezindywiduacji
AUTOSCHEMATY: Poznawcze generalizacje n.t. samego siebie ,wyprowadzone z ubiegłego doświadczenia, które organizują i ukierunkowują przetwarzanie informacji dotyczącej własnej osoby (Markus, 1977).
Sposób diagnozy: Badani oceniali u siebie natężenie różnych cech charakteru, zarazem byli proszeni o określenie, na ile ważny jest dany atrybut.
Autoschemat, jeżeli:
-ocena ekstremalna(wysoka lub niska), i
-atrybut uznany za ważny przez osobę.
W oryginalnych badaniach Markus -schematy związane z zależnością-niezależnością. Wyodrębniono trzy grupy kobiet: z autoschematami niezależności, z autoschematami zależności, oraz pozbawione autoschematów w tej dziedzinie.
Tak diagnozowane schematy -istotny wpływ na przetwarzanie informacji. "Schematycy„:
--szybciej rozpoznają słowa odpowiednich kategorii (brak różnic dla słów neutralnych względem tych kategorii);
--w odpowiedzi na prośbę, dostarczają więcej przykładów zachowań odpowiednich kategorii;
--uważają zaangażowanie się w zachowania danej kategorii za bardziej prawdopodobne niż w zachowania innej kategorii;
--są bardziej skłonni do odrzucania informacji niezgodnej z ich obrazem siebie
Analogiczne wyniki (dla czasów rozpoznawania słów) stwierdzono dla szeregu innych autoschematów: kobiecości (sex-typing); otyłości, szczupłości itp.
Stwierdzono też, że ludzie szybciej odpowiadają na te pytania w kwestionariuszach osobowości, które dotyczą autoschematów (Fekken & Holden, 1992).
Badania Furnhama i Fundera (1995) sugerują, że wytwarzane przez ludzi autoschematy są podzielane przez innych: Ekstremalność samoocen sprzyja nie tylko krótkim czasom reakcji przy przypisywaniu sobie odpowiednich cech przez sam podmiot, ale również -przy przypisywaniu takich cech przez innych ludzi (dobrych znajomych).
Autoschematy wpływają nie tylko na przetwarzanie informacji o sobie, ale też o innych ludziach.
-Proszeni o ocenę innych, ludzie biorą pod uwagę najczęściej te wymiary, w zakresie których są "schematykami"; oceny innych na tych wymiarach cechują się większą pewnością;


(…)

…. zawartą w narracji) w większe jednostki działania; może to wskazywać, że rozpoznają znaczenia wyższego rzędu w sekwencji działań.
INNE WAŻNE POJĘCIA:
Samooceny cząstkowe a samoocena globalna(poczucie własnej wartości)
Dążenie do pozytywnej samooceny: zjawisko autoafirmacji(Steele, 1975)
Strategie zapewniania pozytywnej samooceny (np.):
Egotyzm atrybucyjny
"kąpanie" się w cudzej chwale
porównania społeczne
pozytywna autoprezentacja
samoutrudnianie
Źródła dążenia:
wrodzone(np. teoria C. Rogersa)
nabyte -teoria społecznego uczenia się
teoria opanowania trwogi(Solomon, Greenberg, Pyszczynski, 1991)
teoria wykluczenia ze społeczności (Baumeister & Tice, 1990)
Istota negatywnej samooceny: brak ocen pozytywnych + deficyt adaptacyjnych iluzji na swój własny temat (nt.: własnych kompetencji, przyszłości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz