Psychologia osobowości - strona 7

Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490

pewnych cech zachowań, cech osobowości. Te trzy typy budowy ciała odpowiadają trzem typom zachowań: wiscerotnikowi somatonikowi, cerebrotonikowi . Oprócz tego Sheldon wyróżnia jeszcze trzy elementy wtórne: 1 . Gynandromorfia - jest to stopień nasilenia w jakim ciało wykazuje cechy płci przeciwnej...

Pomiar inteligencji - wykład nr 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Wykład 14. (1) Pomiar inteligencji: 1. Wiek umysłowy (A. Binet i T. Simon) - definicja: liczba prawidłowo rozwiązanych zadań testowych, przeznaczonych dla określ onego wieku życia - założenia: inteligencja wyraża się w procesach umysłowych angażujących wnioskowanie i rozumowanie - narzędzie: Skala...

Regulacyjna teoria temperamentu - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1267

Regulacyjna Teoria Temperamentu (RTT): Postulat 1. Temperament przejawia się w formalnej charakterystyce zachowania. Postulat 2. Cechy formalne zachowania można opisać w kategoriach energetycznych i czasowych. Postulat 3. Pod względem formalnych cech zachowania istnieją względnie stałe różnice in...

Społeczna teoria Rottera - ćwiczenia nr 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1267

Pamięć ćw. 7 15. Społeczno- uczeniowa teoria osobowości Juliana B. Rottera Zamierzeniami Rottera było skonstruowanie teorii opartej na osiągnięciach psychologii uczenia, która jednak uwzględniała by zarówno czynniki motywacyjne, jak i poznawcze= teoria zawierająca czynniki determinujące zachowanie ...

Style poznawcze - wykład nr 15

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1092

Wykład 15. (1) Styl poznawczy to preferowany sposób funkcjonowania poznawczego, odpowiadający indywidualnym potrzebom jednostki. Style poznawcze kształtują się w dzieciństwie i mimo podlegania zmianom rozwojowym odznaczają się stosunkowo dużą stałością. Możliwości poznawcze (zdolności) określają m...

Temperament w Psychologii - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966

TEMPERAMENT w Psychologii Temperament (z łaciny temperamentum - umiar), zespół pewnych, względnie stałych cech osobowości charakterystycznych dla danej jednostki, przejawiających się w jej zachowaniu, procesach psychicznych zwłaszcza zaś emocjonalnych. Cechy te to m.in.: impulsywność, towarzyskość...

Triarchiczna teoria inteligencji Sternberg - wykład nr 13

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1071

Wykład 13. (1) Triarchiczna teoria inteligencji R. J. Sternberga: 1. Nawiązuje do teorii informacji, koncentrując się przede wszystkim na przebiegu procesów informacji (główne pytanie: „Jaki układ elementarnych składników procesu przetw...

Wymiary osobowości według Eysencka - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050

Wymiary osobowości według Eysencka Neurotyczność - labilność emocjonalna związana zwykle z zaburzeniami w sferze motywacyjnej. Łączy się z dużymi napięciami emocjonalnymi, które w zachowaniu mogą objawiać się np. zmiennością nastrojów, nadwrażli...

Zmierzch i upadek Freuda - opracowanie rozdziału 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

Hans Eysenck „Zmierzch i upadek imperium Freuda” Rozdział 5 - „Interpretacja snów i psychopatologia życia codziennego” Wg Freuda sen jest kluczem do zdobycia wiedzy o nieświadomości . Jest treść jawna i ukryta marzenia sennego. Objaśnienie snów polega mniej więcej na tym, co odgadywanie rebusów -...

Struktura somatopsychiczna według Kretschmera i Sheldon - opracowanie ...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1449

psychologia osobowości Joseph Nuttin "Struktura osobowości" Rozdział 7 -"Struktura somatopsychiczna według Kretschmera I She ldona" Struktura cielesna wchodzi jako istotna część w funkcjonowanie psychiczne -stanowi element wyobrażenia człowieka o samym sobie. Biotypologia -czynn...