Regulacyjna teoria temperamentu - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacyjna teoria temperamentu - opracowanie  - strona 1 Regulacyjna teoria temperamentu - opracowanie  - strona 2

Fragment notatki:

Regulacyjna Teoria Temperamentu (RTT): Postulat 1. Temperament przejawia się w formalnej charakterystyce zachowania.
Postulat 2. Cechy formalne zachowania można opisać w kategoriach energetycznych i czasowych.
Postulat 3. Pod względem formalnych cech zachowania istnieją względnie stałe różnice indywidualne.
Postulat 4. Każde zachowanie, niezależnie od rodzaju i treści, opisać można w kategoriach energetycznych i czasowych, stąd, różnice indywidualne w temperamencie są powszechne, to znaczy odnoszą się do wszelkich zachowań i reakcji.
Postulat 5. Różnice indywidualne pod względem intensywności i charakterystyki czasowej zachowań i reakcji występują od początku życia postnatalnego, stąd, cechy temperamentalne obecne są od wczesnego niemowlęctwa.
Postulat 6. Niezależnie od specyfiki zachowania typowej dla człowieka i zwierząt, wszystkie ssaki (zapewne wszystkie kręgowce) można scharakteryzować na podstawie cech, które odnoszą się do kategorii intensywności i czasu, stąd, temperament występuje zarówno u człowieka, jak i u zwierząt.
Postulat 7. Biorąc pod uwagę postulaty 5 i 6 należy przyjąć, że temperament w swojej pierwotnej formie (filo- i ontogenetycznej) jest wynikiem ewolucji biologicznej, stąd, czynnik genetyczny, jak i określone mechanizmy fizjologiczne i biochemiczne odgrywają istotną rolę we współdeterminowaniu różnic indywidualnych w temperamencie.
Postulat 8. Cechy temperamentalne, choć względnie stałe, podlegają w ontogenezie powolnym zmianom, co następuje w wyniku biologicznie zdeterminowanych zmian rozwojowych organizmu oraz specyficznej dla jednostki interakcji genotypu z szeroko rozumianym środowiskiem (fizycznym i społecznym).
Postulat 9. Rola temperamentu w regulacji stosunków człowieka ze światem ujawnia się przede wszystkim w sytuacjach ewentualnie zachowaniach ekstremalnych.
Miejsce dwunastu szczegółowych formalnych charakterystyk zachowania w ujęciu zrewidowanej RTT (czyli w modelu struktury temeramentu, zgodnie z którym diagnozuje FCZ-KT):
szybkość, tempo, ruchliwość → żwawość utrzymywanie, powtarzanie → perseweratywność wrażliwość sensoryczna → wrażliwość sensoryczna wrażliwość emocjonalna, odporność emocjonalna → reaktywność emocjonalna odporność na dystraktory, odporność na zmęczenie → wytrzymałość aktywność jako pośrednie i jako bezpośrednie źródło stymulacji → aktywność Definicje i „przestrzeń psychologiczna” cech temperamentu mierzonych tym kwestionariuszem (czyli FCZ-KT): ŻWAWOŚĆ (ŻW): tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania dużego tempa wykonywanych czynności i łatwej zmiany zachowania odpowiednio do zmiany warunków zewnętrznych.

(…)

….
Skłonność do reagowania emocjami szczególnie łatwo i szczególnie silnie nawet na byle co (duża pobudliwość emocjonalna); nieśmiałość, podatność na zranienie uczuć, tendencja do załamywania się w trudnych chwilach (niska odporność emocjonalna), częste stany napięcia i sztywność w zachowaniu, mała dojrzałość emocjonalna, niepewność siebie.
WYTRZYMAŁOŚĆ (WT): zdolność do odpowiedniego reagowania w sytuacjach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz