Psychologia osobowości - pytania i odpowiedzi na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Psychologia osobowości - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 1  Psychologia osobowości - pytania i odpowiedzi na egzamin - strona 2

Fragment notatki:

1. Wyjaśnij określenie formalne cechy zachowania: Formalne cechy zachowania charakteryzują temperament i przejawiają się we wszystkich czynnościach, w zachowaniu i reakcjach, niezależnie od treści. Określają nie treść, lecz sposób zachowania. Jednak temperament wpływa kształtuje osobowość pośrednio i współdeterminuje jego rozwój. Nie można na podstawie cech temperamentu określić, w jakim kierunku rozwój osobowości nastąpi.
2. Podaj dowolny przykład konstytucjonalnej koncepcji temperamentu i opisz ją pokrótce: Największą popularność wśród typologii konstytucjonalnych temperamentu zyskały w Europie: typologia Kretschmera oraz w USA typologia Sheldona i Stevensa - kontynuatorów Kretschmera.
Wykazywano związek między typem budowy ciała, a temperamentem, wyróżniając 3 źródła różnic i 3 źródła tez psychicznych:
1.        endomorfizm: wygląd męski, delikatny i zaokrąglony, duża podściółka tłuszczowa, mocno rozwinięty system trawienny, słabo układ mięśniowo-kostny. Temperament - wiscerotonika - zamiłowanie do wygód, powolność reakcji, energiczny życiowo, łagodny, wylewny i jednostajny w uczuciach; 2.        mezomorfizm: mocna budowa kości, muskularny, oporny na ból i wysiłek fizyczny. Temperament - somatotonik - pewny i zdecydowany w postawie i ruchach, obfitość energii, potrzeba ruchu, zamiłowanie do ryzyka, agresywność, mała wrażliwość psychiczna; 3.        ektomorfizm: delikatny, wątły, płaska klatka piersiowa, szczupły, mało umięśniony, mocno rozwinięty system nerwowy, większa masa mózgu i nerwów niż u innych typów. Temperament - cerebrotonika - szybkie reakcje nerwowe, skłonność do samotności, nadwrażliwość na ból, ciągłe zmęczenie, trudność w nawiązywaniu kontaktów, skrytość i wrażliwość.   3. Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe właściwości układu nerwowego według Pawłowa: Jest to typologia układu nerwowego, gdzie temperament jest związany z centralnym układem nerwowym, którego najważniejszymi właściwościami są:
1.        siła procesu pobudzenia - zdolność komórek nerwowych do pracy, a więc do wytwarzania długotrwałego lub krótkotrwałego, ale silnego, pobudzenia, bez przechodzenia w stan hamowania ochronnego chroniącego komórkę przed wyczerpaniem i zużyciem; 2.        siła procesu hamowania - zdolność do wstrzymania reakcji warunkowych (wygasanie, różnicowanie, opóźnianie); 3.        równowaga procesów nerwowych - reakcja między siłą w zakresie pobudzenia, a hamowania; 4.        ruchliwość procesów nerwowych - zdolność do zmian zachowania do odpowiednio zmieniających się bodźców. Dzięki kombinacji tych właściwości otrzymujemy tzw. typ układu nerwowego.


(…)

… osobowości. Opisany jest dwubiegunowo, jako zrównoważenie i niezrównoważenie emocjonalne (stąd emocjonalność). Neurotyczność, to mniej lub bardziej trwały system zachowań afektywnych, gdzie różnice indywidualne uwarunkowane są dziedzicznie i przejawiają się jako skłonność do depresji, załamań nerwowych lub dolegliwości somatycznych. Neurotycy są mało odporni na stres, podatni na sugestię, przejawiają…
… u człowieka aktywacja. Aktywnością Gray nazwał cechę, od której zależą różnice indywidualne w poziomie aktywacji, są one względnie stałe dla poszczególnych osób (u jednych mniejsze, u innych większe). Poziom aktywności uzależniony jest od siły bodźca. Od poziomu aktywności zależy efektywność działań i samopoczucie jednostki. Jednostka o wysokiej aktywności ma słabszy typ układu nerwowego i odwrotnie.
7. Scharakteryzuj wymiar ekstra- introwersji według koncepcji Eysencka:
Pojęcia te wprowadził Jung. Eysenck stwierdził, że struktura osobowości składa się z 3 wymiarów, u podstaw których leży mechanizm fizjologiczny odpowiedzialny za generowanie procesów pobudzenia i hamowania oraz wzajemne oddziaływanie tych procesów:
1.       ekstrawersja - chroniczne obniżenie poziomu aktywności. Przejawia się przewaga…
…. Na czym polegają różnice indywidualne w zakresie zapotrzebowania na stymulację?
1.       osoby wysoko reaktywne potrzebują niskiej stymulacji, przez co wybierają nisko pobudzającą pracę, preferują samotność, ciszę, spokojną pracę, unikają trudności, ale są towarzyskie;
2.       osoby nisko reaktywne potrzebują wysokiego poziomu stymulacji, wybierając przez to cele trudne, często posiadające elementy…
….
33. Koncepcja Heymansa Wiermsy (Holendrzy):
Wyodrębnili podstawowe cechy w sferze temperamentu: Byli inicjatorami badań kwestionariuszowych nad temperamentem. Okreslili typy temperamentu: pasjonat, choleryk, flegamtyk, sangwinik, sentymentalny, nerwowy, apatyczny, amorficzny.
34. Koncepcja Guilforda (metoda analizy czynnikowej):
Najpierw Guilford wyodrębnił 10 cech temperamentu, gdzie punktem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz