Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć 12 - strona 1

Fragment notatki:

pewnych cech zachowań, cech osobowości.
Te trzy typy budowy ciała odpowiadają trzem typom zachowań: wiscerotnikowi somatonikowi, cerebrotonikowi . Oprócz tego Sheldon wyróżnia jeszcze trzy elementy wtórne:
1 . Gynandromorfia - jest to stopień nasilenia w jakim ciało wykazuje cechy płci przeciwnej. W jakim stopniu kobieta jest mężczyzną a mężczyzna kobietą. W związku z tym może być mężczyzna, który ma ciało delikatne jak kobieta i budowę kobiecą lub odwrotnie (nie należy tego mylić z androginią to jest poczuciem bycia kobietą i mężczyzną poczuciem obopłciowości). Gynandromorfia wyznacza w pewien sposób cechy osobowości.
2. Dysplazja - bezkształtność i nieregularność. Jest to niekonsekwentna, niejednakowa jakby mieszanina trzech podstawowych komponentów w różnych regionach ciała. Jest to miara dysharmonii między różnymi typami ciała. Na przykład głowa i szyja z jednego typu somatycznego a n ogi z innego. Więcej dysplazji obserwuje się u kobiet niż u mę ż czyzn. Siła cech zależy nie tylko od ciała ale równie ż od tego jak otoczenie reaguje na mnie i na moje ciało. Otoczenie wydobywa z j ednostki cech y (np. j akie pi ękne rzęsy). 3 . - - najbardziej nieuchwytny ale chyba najważniejszy ze ws stkich komponentów wtó rn ych. Kom onent ten ma du ż e znaczenie i
somatotonik ma orientację na dominację. Pragnie kontrolować i zmieniać istniejącą
sytuację, poznawać tajniki poprzez aktywność. Jest u niego dą ż enie do mocy . . ci?" ż yli dj\i ~ g!2 ~~ . Jest to człowiek, który bardziej jest nastaiwony na orientację niezal- w
se?,sie wartości: ~ ——-e t - niezależność ,- d ~ =& ~~ !J. ~d łasl. l o -~—- 2!: ~ . !es t bardz i ej
nastaw i ony na za=w ur m ~ ne, na WartOSCI l ea Istyczne. Cechy są wydobywane ^ wtedy, kiedy jest układ interakc j i a nawet pewnej transakcji
pomiędzy otoczeniem a podmiotem. Podmiot wydobywa cechę z siebie, ponieważ
otoczenie reaguje na pewne cechy i w efekcie wzmacnia te cechy. Równtcz wydoywa wtedy, kiedy ma pewne cele, zamiary i apsiracje. Czyli jest ukierunkowany na wartości. Ten wymiar ukierunkowania ku pewnej przyszłości
daje szansę łatwiejszego rozwoju i łatwiejszych zachowań ludzkich. Dlatego jest to tak
ważne.
Badania dotyczące tych tematów nie są stare, chcociaż teoria konstytucjonalna powstała
dawno, to badania nad wartościami Shełdonowskimi pochodzą z drugiej połowy lat 80-tyc h. Teorie, o których do tej pory mówiliśmy to były teorie cech, gdzie wydobycie i nazwanie
pewnych cech, było albo efektem pewnych zało ż eń teoretycznych, ale częściej obserwacji (

(…)

…. Daje ona szansę odkrycia
trwałych praw zachowania człowieka.
Te trwałe zachowania to są cechy. Jednostką strukturalną wewnętrzną dającą szansę

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz