Psychologia osobowości - strona 6

Emocje - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

Wykład I Czym są emocje ? psychologia emocji jest specyficzną teorią zachowania. Obejmuje stany emocjonalne, motywacyjne, zachowania. Emocja pochodzi od łacińskich dwóch słów : E- wzmocnienie oznacza Z mover - poruszać się ( ruszać się z wewnątrz) Ruch pochodzący z wewnątrz. Emocje to ruszanie się ...

Emocje - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1064

Pojęcie emocji budzi pewne kontrowersje jest to pojęcie dość dokuczliwe ponieważ określenie czym jest emocja wymaga przyjęcia pierwotnych założeń, określenia pewnego kontekstu w jakim te emocje się rozważa. Pojmowanie emocji jako pewnych jakości doświadczeń interaktywnych, doświadczenie jakości tej...

Emocje - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Klasyczne teorie emocji Wiliam James C.C.Lange 1- percepcja jakiegoś zdarzenia 2- percepcja zmian cielesnych 3- wnioskowanie o przyczynie zmian cielesnych Walter Cannon - fizjologiczna teoria wzgórzowa emocji schemat połączeń między różnymi strukturami w/g wzgórzowej teorii emocji W.Canona. Teo...

Emocje - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

KOMPONENT EKSPRESYWNY, TEORIE EKSPRESYWNE EMOCJI Komponent ekspresywny jest czymś kluczowym dla wyrażania zachowań. Czymś kluczowym dla wpływania na zachowania innych ludzi. Wydaje się że ten komponent wskazuje na autentyczność i zwartość zachowań ludzkich. Jest on zewnętrznym przejawem tego co si...

Emocje - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Różnie na emocje można patrzeć , z różnych perspektyw i różne komponenty emocji można wyróżnić. Może być perspektywa podmiotu, obserwatora. Może być emocja w perspektywie biologicznej lub mechanizmów, które tworzą podstawy pod doświadczenia . Perspektywa podmiotowa może być bardzo różnie traktowan...

Emocje - wykład 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Na poprzednich wykładach zajmowaliśmy się teoriami poznawczymi, te teorie odpowiadają na pytanie czy tez koncentrują się szukaniem dyspozycji tkwiących w podmiocie, które wyznaczają przebieg procesów emocjonalnych. Należy zwrócić uwagę na to jak wymiar świadomości, stanu świadomości może być interp...

Ja jako centralny schemat postaw - ćwiczenia nr. 8

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Ćw. 8 Problematyka Ja - na styku psychologii osobowości i psychologii społecznej. Podstawowe znaczenie samooceny. „ Ja” JAKO CENTRALNY SCHEMAT POSTAW. Anthony Greenwald, R. Pratkins Definicja „Ja” - złożony, specyficzny dla jednost...

Kultura i Ja - opracowanie tematu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 595

Kultura i ja: implikacje dla procesów poznawczych, emocji i motywacji Konstrukty dot. własnego ja, innych ludzi oraz współzależności między tymi 2 obszarami: różne u ludzi żyjących w różnych kulturach mogą wpływać na naturę indywidualnych doświadczeń, ich aspekty poznawcze, emocjonalne i motywacy...

Osobowość w ujęciu polskich psychologów - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

OSOBOWOŚĆ 1. Psychoanalityczne pojmowanie osobowości 2. Osobowość w ujęciu polskich psychologów: A. Lewicki, J. Reykowski, W. Szewczuk 3. Pojęcie i struktura osobowości 4. Składniki osobowości człowieka 4.1. Motywacyjne składniki osobowości 4.2. Zainte resowania 4.3. Zdolności 4.4. Inteligencja 4.5...

Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1092

Gałdowa, A. (1999). Wprowadzenie. W: Gałdowa, A. (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości . (Psychologia Osobowości I). (s. 9-36). (wyd. 2). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. WPROWADZENIE Gdy poznać i op...