Psychologia osobowości - strona 5

Temperament - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Temperament przejawia się w formalnej charakterystyce zachowania. Cechy formalne zachowania to cechy niezależne od kierunku i treści zachowania. Cechy formalne zachowania można opisać w kategoriach energetycznych i czasowych Pod względem formalnych charakterystyk zachowania istnieją względnie stałe...

Teoria ukierunkowań Ja Higginsa - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1610

Teoria ukierunkowań Ja Higginsa ukierunkowania Ja : - to standardy, którym jednostka ma sprostać, - wpływają na sposób przetwarzania info, (społeczno-poznawczy char.) - mają właściwości konstruktów chroniczn i e dostępnych (tj schematów pobudzanych niewielką liczbą info) - mogą być automatyczne...

Teorie inteligencji - wykład 12

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896

Wykład 12. (1) Teorie inteligencji: I. Teorie strukturalne: a) hierarchiczne: - dwuczynnikowa teoria inteligencji Spearmana; - koncepcja Vernona; - teo ria Cattella. b) czynników równorzędnych: - teoria „zdolności podstawowych” Thurstone'a; - model struktury intelektu Guilforda. II. Teorie rozwojo...

Typologie temperamentu - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1855

W typologiach temperamentu (osobowości)zasadą grupowania jednostek były określone cechy biologiczne (struktury i funkcje fizjologiczne organizmu), którym wtórnie podporządkowywano właściwości zachowania uwarunkowane tymi cechami biologicznymi. Konstyt ucjonalne typologie temperamentu wiązały cechy ...

Podłużne badania życia ludzkiego - opracowanie rozdziału 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Podłużne badania życia ludzkiego 1.Teorie stadiów rozwojowych- akcentuja naturalny potencjał rozwojowy człowieka -rozwój w kategorii okresów -kolejne stadium niesie ze sobą jakościową zmiane w naturze organizmu (nowe właściwości) -każde stadium ma swój czas -stadia charakt.się stałą kolejnością...

Synestezja - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

CZY SYNESTETYCY SĄ WŚRÓD NAS? WSTĘP Zjawisko synestezji znane jest w psychologii od prawie dwustu lat, ale jego natura nie została w pełni wyjaśniona. W synestezji stymulacja jednego zmysłu wywołuje wrażenie w innej modalności zmysłowej. Osoby z synestezją widzą kolorowe figury geometryczne podczas...

Teorie uczenia się - ćwiczenia 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 161
Wyświetleń: 966

PAMIĘĆ i UCZENIE ĆW 7 HALL, LINDZEY Albert BANDURA & teorie uczenia się społecznego Zach czł można zrozumieć tylko w kategoriach wzajemnej interakcji bodźców zew i we procesów poznawczych- wzajemna interakcja determinantów poznawczych, behawioralnych i środowiskowych R warunkowe przeważnie nie...

Pamięć - ćwiczenie 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

Pamięć ćw.6 Wolpe, Wolpe ,,Eksperymenty nad zwierzętami, dzięki którym rozwiązano problem strachu ” I. Eksperymenty: Eksperyment Pawłowa z psami: - Warunkował na koło i elipsę ( koło= pokarm, elipsa= brak pokarmu) Miarą warunkowania była ilość kropli wydzielanej śliny. -Po wyuczeniu tych reakcji...

Nieprawidłowe funkcjonowanie osobowości a procesy zmiany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 112
Wyświetleń: 546

Rozdział 11. Nieprawidłowe funkcjonowanie osobowości a procesy zmiany. Teoria cech. Teoria cech Eysencka . Jego zdaniem objawy nerwicy powstają na skutek połączonego działania czynników biologicznych i przeżyć prowadzących do wytworzenia się silnych reakcji lękowych na pewne bodźce. Pacjenci ci...

Cechy jako składnik osobowości - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 273
Wyświetleń: 973

R.3 Cechy jako składniki osobowości Psychologia cech G.W. Allporta Cechy jako podstawowe jednostki strukturalne osobowości Definiował cechy jako predyspozycje do reagowania w określony sposób Uważał, że cechy rzeczywiście istnieją i są osadzone w „systemie neuropsychicznym”(cechy wynikają z fizyczn...