Teorie inteligencji - wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teorie inteligencji - wykład 12 - strona 1 Teorie inteligencji - wykład 12 - strona 2 Teorie inteligencji - wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 12. (1)
Teorie inteligencji: I. Teorie strukturalne: a) hierarchiczne: - dwuczynnikowa teoria inteligencji Spearmana; - koncepcja Vernona; - teo ria Cattella. b) czynników równorzędnych: - teoria „zdolności podstawowych” Thurstone'a; - model struktury intelektu Guilforda. II. Teorie rozwojowe: - teoria Piageta III. Teorie oparte na koncepcji działania: - koncepcja Tiepłowa; - koncepcja Leontiewa. IV. Teorie oparte na teorii informacji: - triarchiczna teoria inteligencji Sternberga. Wykład 12. (2)
Cechy chara kterystyczne i podstawowe tezy teorii inteligencji Strukturalne Rozwojowe Oparte na koncepcji działania - mają charakter opisowy - analiza czynnikowa jako podstawowa metoda - inteligencja = względnie stała właściwość jednostki - rozwój i nteligencji ma charakter ilościowy (ilościowy wzrost zdolności umysłowych) - inteligencja = zjawisko dynamiczne - rozwój inteligencji ma charakter jakościowy - rozwój inteligencji polega na coraz lepszym przysto- sowaniu - są 4 okresy rozwoju umysłowego: - sensoryczno- motoryczny (do 2 roku życia) - przedoperacyjny (od 2 do 7 lat) - operacji konkretnych (od 7 do 11-12 lat) - operacji formalnych (od 11-12 do 15 lat) - nie używają pojęcia inteligencji - zdolności są wynikiem rozwoju (nie są wro- dzone i dziedziczne) (Tiepłow) - zdolności są zdetermi- nowane przez warunki społeczno- historyczne (wszystkie - Tiepłow; specyficznie ludzkie - Leontiew)

(…)

… grupowe
Równoważne czynniki = czynniki niezależne
Aktywność - polegająca na kształtowaniu i przekształcaniu struktur poznawczych
Przystosowanie - równowaga między procesami asymilacji i akomodacji
Asymilacja - włączanie przez jednostkę świata zewnętrznego do już ukształtowanych struktur poznawczych (interioryzacja)
Akomodacja - dostosowywanie się struktur poznawczych do przedmiotów asymilowanych…
…, podczas gdy są to jedynie konstrukty teoretyczne
mała koncentracja na różnicach indywidu-alnych (koncentracja wyłącznie na aspekcie rozwojowym)
Szkodliwa teza o nie-ograniczonych możli-wościach czynnika środowiskowego (tzw. woluntaryzm)
Niedocenianie czynnika genetycznego w rozwoju zdolności

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz