Ja jako centralny schemat postaw - ćwiczenia nr. 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ja jako centralny schemat postaw - ćwiczenia nr. 8 - strona 1 Ja jako centralny schemat postaw - ćwiczenia nr. 8 - strona 2 Ja jako centralny schemat postaw - ćwiczenia nr. 8 - strona 3

Fragment notatki:

Ćw. 8 Problematyka Ja - na styku psychologii osobowości i psychologii społecznej. Podstawowe znaczenie samooceny.
„ Ja” JAKO CENTRALNY SCHEMAT POSTAW. Anthony Greenwald, R. Pratkins Definicja „Ja” - złożony, specyficzny dla jednostki, centralny schemat postaw. Poglądy Williama Jamesa Ja empiryczne - to ja traktowane jako obiekt percepcji i wiedzy, to co dzisiaj jest określane mianem „pojęcie Ja”.
James dzieli Ja empiryczne na : Ja materialne - które obejmuje nie tylko ciało, ale także ubiór, rodzinę, dom i przedmioty będące własnością jednostki
Ja społeczne - wrażenie jakie Ja wywiera na znaczących dla siebie jednostkach ( tyle Ja społecznych ile ważnych grup społecznych).
Ja duchowe - wewnętrzny, subiektywny byt każdej jednostki, psychiczne właściwości, dyspozycje tj. wrażliwość moralna, sumienie.
Podział Ja empirycznego
Składowe JA materialne
Ja społeczne
Ja duchowe
Komponent Poznawczy Ciało, ubranie, dom, rodzina, osobista własność
Uznanie w oczach ludzi, których się kocha, popularność wśród rówieśników, sława, szacunek
Subiektywny byt, psychiczne właściwości, dyspozycje, wola, strumień myśli.
Samoocena (Komponent afektywny)
Próżność, skromność, duma z bogactwa, strach przed ubóstwem Duma społeczna lub rodowa, pycha, snobizm, wstyd, upokorzenie
Poczucie moralnej lub umysłowej wyższości, niewinności, poczucie niższości lub winy
Poszukiwanie JA (Komponent motywacyjny) Cielesne namiętności, instynkty, miłość do domu, umiłowanie gromadzenia dóbr, zwracanie uwagi na swój wygląd, umiłowanie przepychu. Pragnienie sprawowania przyjemności, bycia dostrzeganym, podziwianym, ambicja towarzyskość, współzawodnictwo, dążenie do miłości, szacunku, zazdrości
Aspiracje intelektualne, Moralne, Religijne
Sumienność James uważa, że jedność i tożsamość osobista są właściwościami Ja empirycznego. Wskazuje on trzy grupy odmiennych teorii teorii „czystego ego” w których tożsamość i jedność nie są funkcjami Ja empirycznego: teorie duszy ( Kartezjusz) - rozumianej jako substancja nie materialna
teorie asocjacyjne - tożsamość i jedność niewytłumaczalne właściwości skojarzonych zbiorów myśli.
teorie transcendentalnego ego (Kant) - tożsamość i jedność wrodzonymi właściwościami umysłu.
Poglądy Gordona Allporta

(…)

… indywidualne
Osiągnięcia grupowe
Podstawa samooceny
Osiągniecie pozytywnych emocji
Aprobata ze strony innych („obserwator zew.)
Standardy wew.(obserwator wew.)
Zinternalizowane cele grupy odniesienia Ind.Rożn. w orientacji zadaniowej
Samoświadomość publiczna, potrzeba aprobaty, wysoki selfmonitoring
Samoświadomość prywatna, potrzeba osiągnięć, niski selfmonitoring
Sytuacyjne źródła orientacji zadaniowej
Anonimowość w grupie, pozostawanie pod wpływem narkotyków
Niska pozycja w grupie, kamera, publiczne wystąpienia, publiczne niepowodzenie
Odosobnienie, lustro, prywatne niepowodzenia
Obecność grupy odniesienia, zwarta grupa, nadrzędne cele. Strategie zadaniowe
Łamanie norm
Konformizm, posłuszeństwo, zmiana opinii, „pławienie się w odbitym blasku”
Niezależność, opór, utrzymywanie dawnych opinii.
JA rozlane…
… samoakceptacji. 2)Problem zdefiniowania unikalnego pojęcia JA, stanowiącego obiekt postawy każdego z respondentów. Problem ustalenia unikalności JA każdego z badanych w reaktywnych ramach testów psychometrycznych jest kolosalny.
IV WOLITYWNE APEKTY JA - JA JAKO ORIENTACJA ZADANIOWA.
James i Allport traktują JA jak źródło motywów, które dominują nad potrzebami cielesnymi i materialnymi. Założenia ogólnie…
… filozoficznemu pojęciu
„ czystego ego” i funkcjom, które James przypisywał duchowym komponentom Ja empirycznego.
2) Ego jako obiekt władzy - to Ja cielesne, które u Jamesa było ja materialnym.
3)Ego jako pierwotny egocentryzm koresponduje z poszukiwaniem Ja w zakresie Ja materialnego u Jamesa
4)Ego jako popęd do dominacji - odnosi się do tej części osobowości, która domaga się statusu i uznania i koresponduje…
… „jednobiegunowy” , gdzie „fałszywe alarmy” były częstsze dla cech w dużym stopniu charakterystycznych dla JA niż dla cech wysoce niecharakterystycznych dla JA.
Analogie pomiędzy obronnością poznawczą dotyczącą postaw i pojęcia JA.
Innymi słowy, reakcje poznawcze na komunikat bronią istniejącej postawy. Dlaczego stosunek do siebie (czy jakakolwiek inna postawa ) jest afektywny - heurystyki afektywne. Afekt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz