Osobowość w ujęciu polskich psychologów - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osobowość w ujęciu polskich psychologów - opracowanie  - strona 1 Osobowość w ujęciu polskich psychologów - opracowanie  - strona 2 Osobowość w ujęciu polskich psychologów - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

OSOBOWOŚĆ 1. Psychoanalityczne pojmowanie osobowości 2. Osobowość w ujęciu polskich psychologów: A. Lewicki, J. Reykowski, W. Szewczuk 3. Pojęcie i struktura osobowości 4. Składniki osobowości człowieka 4.1. Motywacyjne składniki osobowości 4.2. Zainte resowania 4.3. Zdolności 4.4. Inteligencja 4.5. Temperament 4.6. Charakter 4.7. Światopogląd Osobowość według Freuda Id /Ono/ - to sfera wrodzonych, biologicznych, instynktownych popędów, które leżą u podstaw każdego zachowania człowieka; są one siłą napędową, ukierunkowują to zachowanie Ego /Ja, jaźń/ - jest świadomością jednostki, rozsądkiem, którym człowiek kieruje się w swoim postępowaniu Superego/nadjaźń/ - sumienie/utożsamiane z sumieniem jednostki, ze zinterioryzowanymi normami moralnymi i zasadami postępowania wykształconymi w procesie socjalizacji Osobowość w ujęciu polskich psychologów Andrzej LEWICKI Osobowość to ” trwała organizacja procesów kierujących zachowaniem ” Według A. Lewickiego, w zakres osobowości wchodzą następujące składniki:
procesy umysłowe /orientacja w otoczeniu, samorealizacja, planowanie/ motywacja /emocje, dążenia/
Pojęcie i struktura osobowości Osobowość to zespół ściśle ze sobą związanych, istotnych, względnie stałych i trwałych cech psychicznych, ukształtowanych w konkretnych warunkach życia społecznego, określających zachowanie się i działanie każdego człowieka Cechy osobowości potrzeby (motywy) zainteresowania zdolności inteligencja temperament charakter światopogląd Każde świadome działanie wynika z określonych potrzeb (motywów) i ukierunkowane jest celem. POTRZEBY ; - OGRANICZONE FIZJOLOGICZNIE(popędy) - PSYCHICZNE SPOŁECZNE (motywy) Potrzeby organiczne (popędy) są wrodzone, a ilość ich jest niewielka niezaspokojenie większości z nich prowadzi do: śmierci (potrzeba pokarmu, tlenu, odpowiedniej temperatury i ciśnienia, odpoczynku, snu itd.) większych czy mniejszych zakłóceń psychofizjologicznych (potrzeba seksualna, macierzyńska, ruchu, doznań zmysłowych itd.) Potrzeby psychiczne (motywy) - nie są jednoznacznie i zadowalająco sklasyfikowane można np. wymienić takie, jak: przynależności do grupy społecznej, aprobaty społecznej, pracy, samodzielności, bezpieczeństwa

(…)

… choleryczny
przewaga ciemnej żółci / śledziona /- temperament melancholiczny
przewaga śluzu / mózg / - temperament flegmatyczny Typ silny, zrównoważony, ruchliwy (sangwinik) to człowiek, bardzo wytrzymały na bodźce o dużej sile
procesy pobudzenia i hamowania są u niego silne i ruchliwe, mogą się łatwo i szybko zmieniać, zachowana jest między nimi równowaga
to człowiek żywy, ruchliwy, łatwo i w sposób emocjonalny reagujący, o ruchliwej mimice i gestykulacji
Typ silny, zrównoważony, bezwładny (flegmatyk) to człowieka o silnych procesach pobudzenia i hamowania, o dużej powolności zmian między nimi
wszystkie procesy psychiczne, ruchy i działania, przebiegają u niego bardzo wolno
silne przeżycia bardzo słabo ujawniają się na zewnątrz
Typ silny, niezrównoważony (choleryk) to człowiek o dużej sile procesów hamowania i pobudzenia, z przewagą tego ostatniego
w związku ze słabymi procesami hamowania procesy psychiczne, zwłaszcza uczucia, powstają szybko i są bardzo intensywne
ujawnia się to w gwałtownych ruchach i działaniach, szybkich i silnych reakcjach, dużej porywczości i ruchliwości
Typ słaby (melancholik)
to człowieka o słabych procesach pobudzenia i hamowania
przeżycia są u niego głębokie i długotrwałe…
…, panowanie nad sobą, skromność lub pycha, wiara w siebie, nieśmiałość, egoizm, egocentryzm, duma, zarozumiałość, próżność, drażliwość itp.
II grupa (postawy wobec innych ludzi): życzliwość, towarzyskość, szczerość, delikatność, takt, obiektywizm, konsekwencja, prawdomówność, koleżeńskość itp.
III grupa (postawy wobec różnych wartości): wytrwałość, cierpliwość, pracowitość lub lenistwo, zdyscyplinowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz