Kultura i Ja - opracowanie tematu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura i Ja - opracowanie tematu  - strona 1 Kultura i Ja - opracowanie tematu  - strona 2 Kultura i Ja - opracowanie tematu  - strona 3

Fragment notatki:

Kultura i ja: implikacje dla procesów poznawczych, emocji i motywacji Konstrukty dot. własnego ja, innych ludzi oraz współzależności między tymi 2 obszarami:
różne u ludzi żyjących w różnych kulturach
mogą wpływać na naturę indywidualnych doświadczeń, ich aspekty poznawcze, emocjonalne i motywacyjne, a często mogą je wręcz determinować
kultury kolektywistyczne („wystający gwóźdź musi być wbity”) vs indywidualistyczne („skrzypiące koła potrzebują oliwy”) i ich wpływ na jednostki
Teorie Ja zarówno psychologiczne, jak i antropologiczne pomagają dokładnie określić różnice między Ja niezależnym i Ja współzależnym. Ameryka - podejście niezależne
Japonia - podejście zależne
„pomyśl o głodujących dzieciach w Etiopii, masz szczęście, że Twoja sytuacja jest inna”
nacisk na dbanie o siebie, docenianie swojej odmienności i znaczenie obrony swojego Ja
„pomyśl o rolniku, który włożył tyle pracy, aby wyhodować ten ryż, byłoby mu przykro, że jego wysiłki idą na marne”
podkreśla się troskę o innych i dopasowywanie się do innych oraz znaczenie harmonijnego współżycia z ludźmi (Ja w relacji z 2 osobą)
Konstrukty dot. własnego Ja związane są z normatywnymi celami, których realizacji różne kultury żądają od swoich przedstawicieli
Wiedza współczesnych psychologów o naturze ludzkiej oparta jest głównie na jednym, specyficznym punkcie widzenia (kt nie zawsze musi być adekwatny) - MONOKULTUROWYM PODEJŚCIU DO JA - na tak zwanej zachodniej wizji jednostki jako niezależnej, samodzielnej, autonomicznej całości, która:
zawiera w sobie niepowtarzalną konfigurację cech wewnętrznych (właściwości, zdolności, motywacji, wartości)
reaguje głównie w oparciu o te wewnętrzne cechy
Cel Markusa i Kitayamy - dowieść, że wpływ konstruktów dot. Ja, innych ludzi i relacji między Ja i innymi może być znacznie silniejszy, niż dotychczas sądzono, i że różnice międzykulturowe są wyraźnym odbiciem tego wpływu
Gdy procesy psychologiczne (poznawcze, emocjonalne i motywacyjne) wprost lub nawet pośrednio nakierowane są na ja lub dotyczą ja, natura tych procesów różni się w zależności od tego, jak zorganizowane jest ja właściwe dla danego konstruktu.
Ja: delikatna kategoria
Uniwersalne aspekty ja Hallowel - u wszystkich ludzi rozwija się rozumienie siebie jako osoby fizycznie różnej od innych i oddzielonej od nich
Head - istnieje uniwersalny schemat ciała, który umożliwia ludziom osadzenie w czasie i przestrzeni
Allport - musi istnieć taki aspekt osobowości, dzięki któremu człowiek po obudzeniu się rano może stwierdzić, że jest tą samą osobą, która poszła spać poprzedniego wieczora (

(…)

… -> ja jest przede wszystkim produktem czynników społecznych potwierdzone przez
Mauss -> ja rozumiane jako kategoria społeczna jest „delikatne” i podlega znacznym/ciągłym zmianom bad.międzykulturowe
kultura może wpływać zarówno na ja wewnętrzne jak i zewnętrzne (publiczne)
Triandis - różne znaczenie przypisuje się wpływom prywatnych (wewnętrznych), a inne publicznych, relacyjnych aspektów ja na regulację zachowań
Wielu antropologów…
… -> nie są szczególnie diagnostyczne
pojęcia bazowe (schemat ja) są oparte na ważnych relacjach interpersonalnych
ja współzależne zmienia swoją strukturę w zależności od konkretnego kontextu społecznego
pojęcia ja współzależnego wyrasta z monistycznej tradycji filozoficznej, która zakłada, że osoba jest zbudowana z tej samej substancji co reszta natury (bliskie związki między osobami/przedmiotami) ≠ kartezjański…
… w kulturze hiszpańskiej
sympatico = umiejętność szanowania i dzielenia uczuć z innymi ludźmi
Japonia - unikanie zaburzania wa = harmonijnych przypływów i odpływów w relacjach interpersonalnych
nawet w kulturze amerykańskiej istnieją wyraźne motywy współzależności, które znajdują swoje odbicie w systemach wartości i działaniach wielu subkultur
bardziej szczegółowa definicja ja (Japan)
interakcje…
…, niektóre z nich są bardziej charakterystyczne dla ja niezależnego inne zaś dla współzależnego (potrzeba poniżania się - potrzeba związana z uleganiem)
Motyw zgodności poznawczej (potrzeba unikania/redukowania dysonansu poznawczego) jest charakterystyczny dla Ludzi Zachodu; Japończycy twierdzą, że uczucia są wysoce idiosynkretyczne i trudno je kontrolować -> małowiarygodne
Markus i Kitayama -> Amerykanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz