Informacja Europejska - strona 2

note /search

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szc...

Cel powstania sieci informacyjnych oraz zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Cel powstania sieci informacyjnych Wymiana informacji jest ważnym elementem każdego demokratycznego państwa należącego do UE. Polskie sieci informacyjne mają na celu przybliżenie polskim obywatelom wiedzy na temat UE i przysługujących im z racji członkowstwa Polski w Unii uprawnień. Celem powsta...

białe i zielone księgi - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

16.03.2011 Białe i zielone księgi - księgi wydawane przez UE, poprzedzają wprowadzenie dyrektywy, są analizą istniejącej sytuacji. Biała księga (powstała w 2006) - opisuje i próbuje wprowadzić środki przeciwdziałające luce komunikacyjnej - utworzenie forum internetowego w celu rozpoczęcia deba...

Informacja Europejska - publikacje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

30.03.2011 Publikacje drukowane: Urząd Publikacji UPUE - urząd międzyinstytucjonalny, wydaje publikacje dotyczące UE, wydaje Dzienniki Urzędowe UE, budżet 90 mln euro, podmiot, który odpowiada za doradzanie instytucjom w ich publikacjach informacyjnych,

Informacja Europejska - źródła informacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 539

6.04.2011 20 kwietnia - KOLOKWIUM.! z tematów, które zrealizujemy - pytania szczegółowe - odmienne pytania w każdej grupie Jak nazywa się dokument regulujący zasady dostępu do dokumentów.? Ile języków oficjalnych jest w UE.? Jaki jest status języka Irlandzkiego w UE.? ciąg dalszy tematu z z...

Biała księga - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 1.2.2006 COM(2006) 35 końcowy BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE EUROPEJSKIEJ POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ (przedstawiona przez Komisję) PL PL Debatować na temat Europy, angażując jej mieszkańców WSTĘP: „Z...

Komunikowanie publiczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

2.03.2011 Dnia 1 marca 2011 o godzinie 13.15 odbyły się zajęcia z przedmiotu Historia Społeczna Polski prowadzone przez prof dr hab Kazimierz Przybysz. Zajęcia odbyły się w sali 1 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3. Tematem zajęć było tworzenie się granic II RP po I WŚ. W tym dniu odbyły się ...

Czym jest informacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 931

Informacja Europejska dyżur czwartek 1630-1730 NŚ 69 sala 32 zaliczenie nieobecności (3) - na dyżurze wybieramy sobie jeden z 3 tematów i z  niego zaliczamy obowiązkowo: Biała Księga w S...

Demokracja komunikacyjna - wykład 9.03.2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

9.03.2011 Demokracja komunikacyjna Jest to wysoko rozwinięty typ współczesnych demokracji opierających się na  partnerskim i dialogowym porozumiewaniu się nadawców z odbiorcami,  wykorzystujących nowoczesne coraz bardziej doskonałe środki przekazu, które  umożliwiają, ułatwiają, wzbogacają i inte...

Eur-Lex oraz Pre-Lex - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1617

6.04.2011 20 kwietnia - KOLOKWIUM.! z tematów, które zrealizujemy - pytania szczegółowe  - odmienne pytania w każdej grupie Jak nazywa się dokument regulujący zasady dostępu do dokumentów.?  Ile języków oficjalnych jest w UE.? Jaki jest status języka Irlandzkiego w UE.? ciąg dalszy tematu z zeszł...