Cel powstania sieci informacyjnych oraz zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cel powstania sieci informacyjnych oraz zadania - strona 1 Cel powstania sieci informacyjnych oraz zadania - strona 2 Cel powstania sieci informacyjnych oraz zadania - strona 3

Fragment notatki:


Cel powstania sieci informacyjnych
Wymiana informacji jest ważnym elementem każdego demokratycznego państwa należącego do UE. Polskie sieci informacyjne mają na celu przybliżenie polskim obywatelom wiedzy na temat UE i przysługujących im z racji członkowstwa Polski w Unii uprawnień. Celem powstania takich sieci jest nie tylko udzielanie informacji, ale także zbieranie opinii obywateli na dany temat.
Wyróżnia się cztery główne polskie sieci informacyjne o różnych obszarach działania. Są to:
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
Punkty Informacyjne Funduszy Wiejskich
Departament Informacji Europejskiej MSZ
Regionalne Centra Informacji Europejskiej KSOW- ma swoją oficjalną stronę www.ksow.pl . Wydaje własny biuletyn, który stanowi ważne źródło informacji o działaniach KSOW (ukazuje się raz na kwartał, można go pobrać w formie elektronicznej). Podstawą do powstania KSOW jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Według tego programu KSOW mają działać w obszarze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Struktura KSOW: Sekretariat Centralny znajdujący się w MRiRW (ul. Wspólna 30 w Warszawie) oraz 16 sekretariatów regionalnych znajdujących się w samorządach województw. Każdy z Sekretariatów Regionalnych ma swoją stronę internetową. Mazowiecki KSOW ma swoją stronę pod adresem www.mazowieckiksow.pl i znajduje się przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na Skoczylasa 4. W razie problemów można kontaktować się pod e-mailem ksow@masovia.pl Zadania Sekretariatu Centralnego:
- koordynacja prac sekretariatów regionalnych
-prowadzenie portalu internetowego i ułatwianie kontaktu między członkami Sieci Obszarów Wiejskich
Zadania Sekretariatów Regionalnych:
-koordynowanie działań KSOW na terenie województw
-ułatwianie kontaktów między członkami KSOW w województwie
-ułatwianie współpracy między województwami
Cytując z www.ksow.pl celem inicjatywy KSOW jest:
„ wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym” .
Według rozporządzenia Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 w.s. Wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz wspomnianego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zadaniami szczegółowymi KSOW są:
identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat;
przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych oraz organizacja i wymiana doświadczeń i „know-how”;


(…)

… projektu odbywa się ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków państwa.
(Michał)
DIE MSZ - działa w ramach MSZ, strona MSZ zawiera informacje o nim. Działanie DIE opiera się przede wszystkim na działań dyrektora DIE. Zajmuje się on udzielaniem informacji na aktualne tematy. Obecnie zajmuje się głównie polską prezydencją w Radzie…
… przeznaczonym na działania
-koordynowanie pracy Departamentu
-kontrola działań Departamentu i Centrów IE
RCIE - sieć RCIE została powołana na terenie całego kraju przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. W każdym województwie znajduje się przynajmniej jeden punkt RCIE. Na terenie województwa mazowieckiego działają centra w Ostrołęce, Radomiu, Płocku i Siedlcach. Działają także dwa Centra w Warszawie - Centrum Informacji Europejskiej nadrzędne w stosunku do Regionalnych działające na Kruczej 38/42 oraz wspomniany Urząd Komitetu Integracji Europejskiej na ul. Bagateli 14. Głównym zadaniem RCIE jest prowadzenie otwartych punktów informacyjnych, w których udostępnia się konkretne informacje. Przede wszystkim są to informacje na temat procesu integracji w UE, a także integracji Polski z UE. RCIE udostępnia…
… Regionalnych ma swoją stronę internetową. Mazowiecki KSOW ma swoją stronę pod adresem www.mazowieckiksow.pl i znajduje się przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na Skoczylasa 4. W razie problemów można kontaktować się pod e-mailem ksow@masovia.pl
Zadania Sekretariatu Centralnego:
- koordynacja prac sekretariatów regionalnych
-prowadzenie portalu internetowego i ułatwianie kontaktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz