Informacja Europejska

note /search

Plan D - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.10.2005 COM(2005) 494 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY, PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO ORAZ KOMITETU REGIONÓW Wkład Komisji w okres refleksji i plany na przyszłość: Plan D dla demokracji, dialogu i debaty PL PL 1....

Charakterystyka informacji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1519

INFORMACJA EUROPEJSKA TEMAT 2 - INFORMACJA - CHARAKTERYSTYKA INFORMACJA - CZYM JEST? Informacja - termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszan...

Komunikowanie publiczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 4228

INFORMACJA EUROPEJSKA TEMAT 3 - KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE DEFINICJA POJĘCIA Jest to komunikowanie formalne zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej (informacyjnej), mające na celu przekazywanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymywanie więzi społecznych przez odpo...

Prezentacja sieci informacyjne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

Kamila Król Europeistyka, stacjonarne Grupa 13:15 INFORMACJA EUROPEJSKA PREZENTACJA - SIECI INFORMACYJNE UE Ci D - 20.04.2012 Moją prezentację chciałabym rozpocząć najpierw od Sieci Informacyjnych na tematy edukacyjne, przedstawię takie strony, jak

Informacja Europejska - zaliczenie na ocenę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1554

dr Marta Jas-Koziarkiewicz Katedra Europeistyki WDiNP martajas@uw.edu.pl dyżur: piątek 15.00-16.00 INFORMACJA EUROPEJSKA Zaliczenie na ocenę 1. Zajęcia organizacyjne omówienie tematyki i zasad zaliczenia zajęć. 2. Informacja – czym jest? Charakterystyka gatunku. Wykorzystanie informacji prze...

Ochrona zwierząt hodowlanych i gospodarskich - Dziennik Urzędowy WE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

15/t. 1 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 87 31978D0923 L 323/12 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 17.11.1978 DECYZJA RADY z dnia 19 czerwca 1978 r. dotycząca zawarcia Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich (78/923/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKI...

Komunikacja publiczna - ćwiczenia 2.03.2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

2.03.2011 Dnia 1 marca 2011 o godzinie 13.15 odbyły się zajęcia z przedmiotu Historia  Społeczna Polski prowadzone przez prof dr hab Kazimierz Przybysz. Zajęcia  odbyły się w sali 1 przy ulicy Krakowskie Przedmieście 3. Tematem zajęć było  tworzenie się granic II RP po I WŚ. W tym dniu odbyły się...

Białe i zielone księgi - ćwiczenia 16.03.2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

16.03.2011 Białe i zielone księgi - księgi wydawane przez UE, poprzedzają wprowadzenie  dyrektywy, są analizą istniejącej sytuacji. Biała księga (powstała w 2006) - opisuje i próbuje wprowadzić środki przeciwdziałające luce komunikacyjnej - utworzenie forum internetowego w celu rozpoczęcia debaty...

Ambasador Dobrej Woli w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

23.03.2011 Idea Ambasadora Dobrej Woli przyjęła się jedynie w kilu krajach UE. W Polsce nie  występuje ta instytucja. Dostęp do dokumentów - Prawo obywatela do dostępu do dokumentów - legitymizowanie działań - dlaczego UE się tym zajęła * 1995 - powstanie nowych państw, Szwecja - regulacje prawne...

Urząd Publikacji w Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Informacja Europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

30.03.2011 Publikacje drukowane: Urząd Publikacji UPUE - urząd międzyinstytucjonalny, wydaje publikacje dotyczące UE, wydaje  Dzienniki Urzędowe UE, budżet 90 mln euro, podmiot, który odpowiada za  doradzanie instytucjom w ich publikacjach informacyjnych,