Komunikowanie publiczne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 4039
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie publiczne - omówienie - strona 1 Komunikowanie publiczne - omówienie - strona 2 Komunikowanie publiczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

INFORMACJA EUROPEJSKA
TEMAT 3 - KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE
DEFINICJA POJĘCIA
Jest to komunikowanie formalne zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej (informacyjnej), mające na celu przekazywanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymywanie więzi społecznych przez odpowiedzialne za ten proces instytucje publiczne. System komunikowania publicznego obejmuje ogół organizacji publicznych, działających w ramach określonego terytorium państwowego, ich publiczności, oraz sieci interakcji zachodzących między nimi w czasie i przestrzeni.
CELE KOMUNIKOWANIA PUBLICZNEGO
Obowiązek informowania publiczności o działaniach aparatu administracji publicznej i przekazywanie do jej wiadomości danych publicznych
Prowadzenie dialogu i tworzenie wzajemnych partnerskich stosunków między nadawcami publicznymi i ich odbiorcami
Publiczna prezentacja i promocja propozycji usług publicznych oferowanych przez instytucje publiczne
Rozpowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno w jej obszarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym
Prowadzenie kampanii informacyjnych, służących ogólnemu dobru społeczeństwa
POLITYKA KOMUNIKACYJNA
Polityka komunikacyjna to zespół działań komunikacyjnych, podejmowanych świadomie i planowo przez instytucje publiczne, służebnych wobec polityki tych instytucji. Poprzez kontrolę i zarządzanie przepływem informacji ma za zadanie kreowanie wizerunku instytucji do wewnątrz i na zewnątrz oraz zwielokrotnienie skuteczności realizowanej przez nie polityki.
ORGANIZACJA KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ I JEJ ZNACZENIE DLA OBYWATELI
Wewnętrzne ulokowanie organizmów komunikacyjnych (model zachodnioeuropejski) - w łonie instytucji publicznej. Są one sprzężone i koherentne z tymi instytucjami oraz dysponują wydzielonym budżetem operacyjnym. Model ten typowy jest dla państw członkowskich UE, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii. We Francji w latach osiemdziesiątych wygenerowano całą strukturę komunikowania publicznego od szczebla centralnego po lokalny.
Zewnętrzny charakter organizmów komunikacyjnych (model anglosaski). Znajdują się one poza instytucjami publicznymi, są niezależne od nich i traktują je jako jednego z wielu klientów, wobec których świadczą usługi. Model ten rozwinął się najwcześniej w Stanach Zjednoczonych, a następnie Wielkiej Brytanii, oraz Japonii.
INFORMACJA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Stanowi całokształt struktur organizacyjnych w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach spełniających zadania publiczne, zbiorowe i indywidualne, reglamentacyjne i świadczące oraz organizatorskie podmiotów kierowniczych i decydenckich.


(…)

…, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami legalizmu, państwa prawa, państwa prawnego, państwa praworządnego. Wykonywanie prawa ma miejsce nie tylko w ramach prawa administracyjnego materialnego (gdy urzędnik w sposób władczy reguluje prawa i obowiązki obywateli), ale i na gruncie prawa proceduralnego (gdy organ wydaje decyzję administracyjną na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Czasem urzędnicy mogą opierać swoje decyzje na podstawie uznania administracyjnego (swobodnego uznania).
Funkcja kontrolno - nadzorcza, w ramach której państwo kontroluje i nadzoruje obywateli, np. stowarzyszenia.
Funkcja prognostyczno - planistyczna, dzięki której władza publiczna formułuje, np. prognozy wzrostu zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
FORMY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ I JEJ CHARAKTER
Rozporządzanie…
… i decydenckich.
Funkcja porządkowo - reglamentacyjna związana z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego. Zwana czasem po prostu reglamentacyjną, dotyczącą regulowania życia obywateli (np. kodeksem drogowym).
Funkcja świadcząca, czyli świadczenia usług publicznych lub ich świadczenia za pośrednictwem instytucji świadczących, należących do sektora publicznego (przedsiębiorstw użyteczności
… płatna i nieodpłatna, czyli PR.
Podnoszenie prestiżu instytucji publicznych - odnosi się do wzajemnego prestiżu instytucji publicznych na wszystkich poziomach komunikowania. Podstawowym celem takiej kampani jest zbudowanie tożsamości, a także pozytywnego wizerunku i legitymizacji społecznej.
Kampanie informacyjne - reklama społeczna!

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz