Komunikowanie publiczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Komunikowanie publiczne-opracowanie - strona 1 Komunikowanie publiczne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Komunikowanie publiczne - Angelika Karczewska i Jagoda Kuczyńska
Komunikowanie publiczne - jest to komunikowanie formalne zachodzące w określonej przestrzeni komunikacyjnej mające na celu przekazywanie i wymianę informacji o publicznym zastosowaniu oraz podtrzymanie więzi społecznych przez odpowiedzialne za ten proces instytucje publiczne
Zadania komunikowania publicznego:
- obowiązek informowania publiczności o działaniach aparatu administracji publicznej i przekazywanie do jej wiadomości danych publicznych
- prowadzenie dialogu i tworzenie wzajemnych partnerskich stosunków między nadawcami publicznymi i ich odbiorcami
- publiczna prezentacja i promocja propozycji usług publicznych oferowanych przez instytucje publiczne
- rozpowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji publicznych, zarówno w jej obszarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym
- prowadzenie kampanii informacyjnych, służących ogólnemu dobru społeczeństwa
Cechy komunikowania publicznego:
- przekaz jest kompromisem interesów
- komunikat publiczny ma charakter regulacji, - jest gwarancją Praw Człowieka
- ma na celu wyprzedzać działania instytucji
Kierunki przepływu komunikatów publicznych:
- od instytucji publicznych do obywateli
- od obywateli do instytucji publicznych
Charakter komunikowania publicznego:
- interpersonalny
- grupowy
- instytucjonalny
- medialny
- masowy
Nadawcy komunikatu publicznego:
- pion decyzyjny
- pion fachowy
Odbiorcy komunikatu publicznego:
- publiczność ogólna
- publiczność szczególna
- nieformalne grupy interesu/grupy nacisku
Demokracja komunikacyjna to wysoko rozwinięty typ współczesnych demokracji opierających się na partnerskim i dialogowym porozumiewaniu się nadawców z odbiorcami, wykorzystujących nowoczesne, coraz bardziej doskonałe środki przekazu, które umożliwiają, ułatwiają, wzbogacają i intensyfikują ich wzajemne kontakty. Im wyższy stopień nasycenia technikami informowania i komunikowania, tym wyższy poziom demokracji komunikacyjnej.
Polityka komunikacyjna - to zespół działań komunikacyjnych, podejmowanych świadomie i planowo przez instytucje publiczne, służebnych wobec polityki tej instytucji. Przez kontrolę i zarządzanie przepływem informacji ma za zadanie kreowanie wizerunku instytucji do wewnątrz i na zewnątrz oraz zwielokrotnienie skuteczności realizowanej przez nie polityki.
Typy komunikowania publicznego:
- informacyjny
- promocyjny
- konsultacyjny
Stosunki między instytucjami publicznymi a publicznością: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz