Prezentacja sieci informacyjne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja sieci informacyjne - omówienie - strona 1 Prezentacja sieci informacyjne - omówienie - strona 2 Prezentacja sieci informacyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Kamila Król
Europeistyka, stacjonarne
Grupa 13:15
INFORMACJA EUROPEJSKA
PREZENTACJA - SIECI INFORMACYJNE UE Ci D - 20.04.2012
Moją prezentację chciałabym rozpocząć najpierw od Sieci Informacyjnych na tematy edukacyjne, przedstawię takie strony, jak Eurydice, Centra Dokumentacji Europejskiej, a także Europass; w dalszej części wystąpienia opowiem o sieciach informacyjnych dla konsumentów i przedsiębiorstw: EURES, Euroguidance, Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego oraz Euraxess.
Przechodząc do meritum, tematem przewodnim Eurydice jest ,,Zrozumieć edukację w Europie”. Została ona założona w 1980 roku przez Komisję Europejską i kraje członkowskie Unii Europejskiej w celu wymiany informacji o krajowych systemach edukacji. Eurydice jest współfinansowana z funduszy europejskiego programu ,,Uczenie się przez całe życie”. Sieć składa się z dwóch członów: pierwszym z nich jest Europejskie Biuro Eurydice, które koordynuje prace sieci, analizuje zebrane informacje i publikuje opracowania, a drugim członem jest 37 biur w 33 krajach, które w większości znajdują się w Ministerstwach Edukacji, a reszta działa w ramach agencji narodowych bądź w ośrodkach badawczych i informacyjnych lub w innych instytucjach. Jeżeli chodzi o cele i działania sieci Eurydice, to ma on na celu ułatwianie europejskiej współpracy w dziedzinie edukacji poprzez lepsze zrozumienia systemów edukacji i polityki w tym zakresie. Czyli, oznacza to, że głównym celem sieci jest dostarczanie osobom odpowiedzialnym za politykę edukacyjną na poziomie europejskim, krajowym i lokalnym analiz, a także informacji które będą stanowiły wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Jako część polityki w zakresie edukacji i szkoleń Komisji Europejskiej sieć Eurydice oferuje wyjątkowe wsparcie dla współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji poprzez dostarczanie informacji kontekstowych oraz podstaw do refleksji nad efektywnością poszczególnych rozwiązań strategicznych w osiąganiu wyznaczonych celów. Nowa strategia Europa 2020 podkreśla, między innymi, ważną rolę jaką odgrywa sprawne funkcjonowanie systemów edukacji i szkoleń. Eurydice jest także zaangażowana w raportowanie przebiegu procesu bolońskiego w obszarze szkolnictwa wyższego. Realizacja tych wszystkich zadań wymaga przygotowania różnych publikacji, czyli: Eurypedia, europejska encyklopedia krajowych systemów edukacji: porównywalne i stale aktualizowane opisy systemów edukacji w 33 krajach (38 systemów);
Publikacje tematyczne uwzględniające bieżące zagadnienia będące przedmiotem europejskiej współpracy;
Seria kluczowe dane zawierająca wskaźniki dotyczące wielu kluczowych zagadnień edukacyjnych takich jak np. wykorzystanie nowych technologii w szkole lub nauka języków oraz


(…)

… międzynarodowym, w tym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czy w UE, Norwegi, Szwajcarii, Islandii i Lichtensteinie. Sieć ta została powołana przez Komisję Europejską w celu ułatwienia swobodnego przepływu pracowników poprzez:
międzynarodowe pośrednictwo pracy, informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich, identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.
Nazwa EURES…
… lat dziewięćdziesiątych; jest zestawem pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób przejrzysty w całej Europie. Dwa z pięciu dokumentów są dostępne dla wszystkich obywateli i można je wypełnić on-line, można także wydrukować i wypełnić w tradycyjny sposób. Curriculum Vitae pomaga zaprezentować posiadane umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i efektywny. Możesz wypełnić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz