Polskie sieci informacyjne na temat UE-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie sieci informacyjne na temat UE-opracowanie - strona 1 Polskie sieci informacyjne na temat UE-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Polskie sieci informacyjne na temat UE - najważniejsze informacje
Wyróżnia się 4 sieci informacyjne działające na terenie Polski: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)
Gdzie znajdziesz o tym informacje? a) strona internetowa: www.ksow.pl
b) biuletyn (dostępny także w formie elektronicznej na stronie)
Cel powstania KSOW: „Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie oraz wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym”.
Struktura KSOW:
Sekretariat Centralny znajdujący się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ul. Wspólna 30 w Warszawie)
16 sekretariatów regionalnych znajdujących się w samorządach województw (1 województwo = 1 sekretariat regionalny)
Zadania poszczególnych sekretariatów Zadania Sekretariatu Centralnego:
- koordynacja prac sekretariatów regionalnych
-prowadzenie portalu internetowego i ułatwianie kontaktu między członkami Sieci Obszarów Wiejskich
Zadania Sekretariatów Regionalnych:
-koordynowanie działań KSOW na terenie województw
-ułatwianie kontaktów między członkami KSOW w województwie
-ułatwianie współpracy między województwami
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
Gdzie znajdziesz o tym informacje?
Najłatwiej na stronie internetowej funduszy europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Cel powstania Obywatelom Polski potrzebna jest informacja czy ich działalność ma szanse na dofinansowanie ze strony UE. Struktura -Centralny Punkt Informacyjny w Warszawie przy ul. Kruczej 38/42.
-Regionalne Punkty Informacyjne każdym województwie
-kilkadziesiąt Lokalnych Punktów Informacyjnych (po kilka - kilkanaście w każdym województwie)
Funkcje punktów informacyjnych diagnoza projektu
Udzielanie konkretnych informacji na temat warunków dofinansowania projektu Udzielanie informacji na temat danych kontaktowych instytucji, która zajmie się projektem.
Departament Informacji Europejskiej MSZ
Gdzie znajdziesz o tym informacje?
Ponieważ Departament Informacji Europejskiej działa w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to informacje o nim znajdziesz na stronie MSZ: www.msz.gov.pl. Cel powstania Udzielanie obywatelom informacji na najbardziej aktualne tematy (obecnie zajmuje się kwestią polskiej prezydencji oraz problemem wprowadzenia waluty euro).

(…)

… Europejskiej na Kruczej w Warszawie oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej na Bagateli, który to powołał do życia: Regionalne Centra Informacji Europejskiej Funkcje Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
organizowanie różnych przedsięwzięć regionalnych
udostępnianie podstawowych dokumentów i publikacji Unii

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz