Demokracja komunikacyjna - wykład 9.03.2011

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja komunikacyjna - wykład 9.03.2011 - strona 1 Demokracja komunikacyjna - wykład 9.03.2011 - strona 2 Demokracja komunikacyjna - wykład 9.03.2011 - strona 3

Fragment notatki:


9.03.2011 Demokracja komunikacyjna Jest to wysoko rozwinięty typ współczesnych demokracji opierających się na  partnerskim i dialogowym porozumiewaniu się nadawców z odbiorcami,  wykorzystujących nowoczesne coraz bardziej doskonałe środki przekazu, które  umożliwiają, ułatwiają, wzbogacają i intensyfikują ich wzajemne kontakty. Im  wyższy stopień nasycenia technikami informowania i komunikowania, tym wyższy  stopień demokracji komunikacyjnej Jest to po prostu debata/dyskusja między państwem a obywatelami. W Polsce demokracja komunikacyjne nadal się kształtuje Polityka komunikacyjna  Jest to zespół działań komunikacyjnych podejmowanych świadomie i planowo  przez instytucje publiczne, służebnych wobec polityki tej instytucji. Przez kontrolę i  zarządzanie przepływem informacji ma za zadanie kreowanie wizerunku instytucji  do wewnątrz oraz zwielokrotnienie skuteczności realizowanej przez nie polityki. typy: - informacyjny (punkty informacyjne UE, rozkład ztm,  - promocyjny („sprzątaj po swoim psie”) - konsultacyjny (debaty publiczne) Fazy komunikacji publicznej - przyjęcie klienta - wysłuchanie problemów - dialog - stosunki komunikacyjne Kampania komunikacyjna Kampania publiczna mająca na celu spowodowanie specyficznych i pożądanych  skutków  u relatywnie dużej liczby osób w określonym czasie w konsekwencji  kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych rodzaje kampanii komunikacyjnych - globalne - narodowe - regionalne i lokalne - ogólne - konkretne cele kampanii komunikacyjnej: - informacyjna  - perswazyjna - prowokująca do określonych zachowań przykładowe kampanie komunikacyjne: - spot kampanii Obamy  Jak mierzyć skuteczność kampanii - problematyczne, ponieważ musi uwzględniać inne czynniki - kłamstwo sondażowe Modele komunikacji - anglosaski - za przekaz informacji odpowiada firma zewnętrzna (wyłoniona w  drodze przetargu, jest rozliczana z działalności i dostaje za to pieniądze),  posiadająca wiedzę jak promować (PR) *wiedza *doświadczenie *znajomość rynku *monopol na informację *nie wie jak funkcjonuje dany urząd, musi się najpierw nauczyć  - europejski - opiera się na przekazywaniu informacji przez odpowiednie działy,  departamenty... odpowiedzialne za przekaz informacji, rzecznicy prasowi *pracownicy mogą być niekompetentni w zakresie sposobu przekazywania  informacji *brak entuzjazmu *ciągłość funkcjonowania pewnych określonych zasad *brak wiedzy na temat grup docelowych Do 2008 roku, model brytyjski był tańszy, obecnie określono, że są one równie  drogie. W Polsce mamy model mieszany, naśladujemy trochę działania UE ________________________________________________________________ ______ Biała księga - komunikacja pomiędzy organami UE a społeczeństwem - jednostkami państw  europejskich ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz