Demokracja komunikacyjna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Demokracja komunikacyjna-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

9.03.2011
Demokracja komunikacyjna
Jest to wysoko rozwinięty typ współczesnych demokracji opierających się na
partnerskim i dialogowym porozumiewaniu się nadawców z odbiorcami,
wykorzystujących nowoczesne coraz bardziej doskonałe środki przekazu, które
umożliwiają, ułatwiają, wzbogacają i intensyfikują ich wzajemne kontakty. Im
wyższy stopień nasycenia technikami informowania i komunikowania, tym wyższy
stopień demokracji komunikacyjnej
Jest to po prostu debata/dyskusja między państwem a obywatelami.
W Polsce demokracja komunikacyjne nadal się kształtuje
Polityka komunikacyjna
Jest to zespół działań komunikacyjnych podejmowanych świadomie i planowo
przez instytucje publiczne, służebnych wobec polityki tej instytucji. Przez kontrolę i
zarządzanie przepływem informacji ma za zadanie kreowanie wizerunku instytucji
do wewnątrz oraz zwielokrotnienie skuteczności realizowanej przez nie polityki.
typy:
- informacyjny (punkty informacyjne UE, rozkład ztm,
- promocyjny („sprzątaj po swoim psie”)
- konsultacyjny (debaty publiczne)
Fazy komunikacji publicznej
- przyjęcie klienta
- wysłuchanie problemów
- dialog
- stosunki komunikacyjne
Kampania komunikacyjna
Kampania publiczna mająca na celu spowodowanie specyficznych i pożądanych
skutków u relatywnie dużej liczby osób w określonym czasie w konsekwencji
kompleksowych, zorganizowanych działań komunikacyjnych
rodzaje kampanii komunikacyjnych
- globalne
- narodowe
- regionalne i lokalne
- ogólne
- konkretne
cele kampanii komunikacyjnej:
- informacyjna
- perswazyjna
- prowokująca do określonych zachowań
przykładowe kampanie komunikacyjne:
- spot kampanii Obamy
Jak mierzyć skuteczność kampanii
- problematyczne, ponieważ musi uwzględniać inne czynniki
- kłamstwo sondażowe
Modele komunikacji
- anglosaski - za przekaz informacji odpowiada firma zewnętrzna (wyłoniona w
drodze przetargu, jest rozliczana z działalności i dostaje za to pieniądze),
posiadająca wiedzę jak promować (PR)
*wiedza
*doświadczenie
*znajomość rynku
*monopol na informację
*nie wie jak funkcjonuje dany urząd, musi się najpierw nauczyć
- europejski - opiera się na przekazywaniu informacji przez odpowiednie działy,
departamenty... odpowiedzialne za przekaz informacji, rzecznicy prasowi
*pracownicy mogą być niekompetentni w zakresie sposobu przekazywania
informacji
*brak entuzjazmu
*ciągłość funkcjonowania pewnych określonych zasad
*brak wiedzy na temat grup docelowych
Do 2008 roku, model brytyjski był tańszy, obecnie określono, że są one równie
drogie.
W Polsce mamy model mieszany, naśladujemy trochę działania UE
________________________________________________________________
______
Biała księga
- komunikacja pomiędzy organami UE a społeczeństwem - jednostkami państw
europejskich
- luki informacyjne - nie angażujemy się w UE, bo nie rozumiemy jej
funkcjonowania
- dotarcie do każdej grupy społecznej
- obywatel - chcemy mu przekazać informacje
- 2 kategorie odbiorców - młodzież i ludzie starsi
- polityka komunikacyjna
- oddziaływanie obywateli - ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz