białe i zielone księgi - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 białe i zielone księgi - omówienie  - strona 1  białe i zielone księgi - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

16.03.2011
Białe i zielone księgi - księgi wydawane przez UE, poprzedzają wprowadzenie
dyrektywy, są analizą istniejącej sytuacji.
Biała księga (powstała w 2006)
- opisuje i próbuje wprowadzić środki przeciwdziałające luce komunikacyjnej
- utworzenie forum internetowego w celu rozpoczęcia debaty między obywatelami
państw członkowskich UE
- komunikację reguluje obecnie traktat unijny
- pomysł utworzenia bibliotek unijnych (od 2008 inicjatywa ta nabiera rozpędu,
traktowane jako jedno z najważniejszych rozwiązań, w projekcie uczestniczy UW i
BUW)
Europejski kodeks (karta) mediów
- miała zainicjować debatę w UE na temat komunikacji za pomocą mediów
- kodeks taki nie ma sankcji, jedynie występuje napiętnowanie
- UE nie była ówcześnie na tyle silna, aby doprowadzić do przyjęcia kodeksu
Plan D
- 13 października 2005 pod wpływem niekorzystnego referendum konstytucyjnego
we Francji i Holandii oraz sytuacja opinii publicznej (europejczycy coraz mniej
ufają UE); (dyskusja czy UE ma plan B.? przedstawiciel UE stwierdził, że mają plan
A, B, C i D. Tak na prawdę istnieje tylko A i D)
- jest on planem długofalowym, w raporcie budżet określony jest jedynie na 2 lata
- cele
* ustalenie odbiorców debaty UE
* ustalenie programu działania
- najważniejszym podmiotem realizującym zadania w planie D są państwa
członkowskie, a Komisja Europejska jest jedynie podmiotem pomocniczym,
finansowanie pochodzi z budżetu państw, a UE jedynie wspomaga
- UE nie może samodzielnie prowadzić tych działań, ponieważ każde państwo jest
inne, w związku z czym każde wymaga innego rodzaju debat publicznych
- tematy debat związane są z aktualnymi problemami państwowymi; pierwotne
tematy zostały wskazane przez UE, ale pozwoliły państwom na własny dobór
tematów
- po odbyciu debat przesyłane są raporty do Komisji Europejskiej, która
przeprowadza debatę na jego temat i podejmuje decyzję dotyczące Planu (jest to
traktowane jako wada Planu D, w zasadzie ocenia więc ona sama siebie i nie ma
przejrzystości, pierwszy raport dotyczący Planu D mówił, że jest on "genialny")
- podmioty przekazujące informację muszą być otwarte
- punkty informacyjne
- w jego ramach realizowane były sondaże
- eurobarometry
- pełny budżet - 6 milionów euro z czego 820 tys. na obsługę administracji
EuroDirect - najważniejsza organizacja stworzona w ramach Planu D, jest to
najlepsze źródło informacji podstawowych, okazuje się, że UE zaplanowała
wszystko poza poinformowaniem obywateli o istnieniu.
Europejski Okrągły Stół - organizowane przez Uniwersytety Europejskie
Dostęp do dokumentów
- Prawo obywatela do dostępu do dokumentów
- legitymizowanie działań
- dlaczego UE się tym zajęła
* 1995 - powstanie nowych państw, Szwecja - regulacje prawne zapewniające
obywatelom dostęp do dokumentów, udostępniała im dokumenty objęte klauzulą
tajności, innych państw w języku szwedzkim (Szwedzi wiedzieli więcej na temat
państw niż ich obywatele)
- kwestia internetu - jeśli UE nie zrobi tego sama to inni będą publikować, łatwość
dostępu
- 1992 - Dania i Holandia - debata i dyskusja na temat traktatu z Maastricht
(Duńczycy odrzucili, powód - (Eurobarometr) brak wiedzy obywateli)
PRACA.!!!!!!!!!!!!
Odszukać różnice między białą a zieloną księgą
Zielone księgi to komunikaty dotyczące pewnych dziedzin polityki,
skierowane przede wszystkim do uczestników konsultacji i debat na dany
temat. Czasami stanowią impuls do podjęcia działań legislacyjnych. Białe
księgi to dokumenty zawierające propozycje konkretnych działań Unii,
opracowywane często po publikacji zielonej księgi rozpoczynającej dyskusję
na dany temat.
Europejski Ambasador Dobrej Woli (Ambasador Dobrej Woli przy Unii
Europejskiej) - Polski Am
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz