Biała Księga w Sprawie Europejskiej Polityki Komunikacyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biała Księga w Sprawie Europejskiej Polityki Komunikacyjnej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Biała Księga w Sprawie Europejskiej Polityki Komunikacyjnej - omówienie zagadnień w niej zawartych wraz z raportami na temat finansowania polityki informacyjnej (raport) Definicja Białej Księgi Białą Księgą nazywany jest dokument przygotowywany przez Komisję Europejską, dotyczący kwestii szczególnie ważnych dla funkcjonowania Unii. Ma ona formę politycznej deklaracji, są w niej zawarte analizy dotychczasowej sytuacji oraz propozycje zmian w danej polityce unijnej. Jedna z Białych Ksiąg dotyczy Europejskiej Polityki Komunikacyjnej. Omówienie najważniejszych celów Białej Księgi Dokument ten został utworzony 01.02.2006 roku. Celem jego powstania było zamknięcie luki komunikacyjnej istniejącej pomiędzy Unią Europejską, a jej obywatelami. Badania Eurobarometru przeprowadzane przed powstaniem Białej Księgi wskazywały na dużą niewiedzę europejczyków na temat Wspólnoty oraz poczucie braku wpływu na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Autorzy projektu we wstępie podkreślają jak ważny dla prawidłowego funkcjonowania demokracji jest proces komunikacji. Wspominają również o tym, że aby komunikacja pomiędzy Unią, a obywatelami była jak najlepsza, potrzebne jest zaangażowanie nie tylko Brukseli, ale również władz na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym, a także partii politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Biała Księga ma wzywać do otwartej i merytorycznej dyskusji. Część I dokumentu wskazuje cele i zadania polityki komunikacyjnej, natomiast II część określa najważniejsze obszary konsultacji oraz przyszłych działań.
Komisja Europejska analizując sytuację dotyczą komunikacji dostrzega problem braku udziału w debacie obywateli państw członkowskich. Aby rozwiązać ten problem postuluje wyodrębnienie polityki komunikacyjnej jako samodzielnej polityki, takiej, która byłaby zdecentralizowana, zorientowana na obywatela i dialog. Kolejnym zadaniem jest rozwój europejskiej sfery publicznej. Informacje o polityce europejskiej i kwestiach z nią związanymi przekazywane są w państwach członkowskich przede wszystkim przez pryzmat krajowy, w przekazach tych brakuje ukazania perspektywy europejskiej. Wpływ mediów jest tutaj mocno ograniczony - przez barierę językową mają one głównie wymiar krajowy. Brakuje również wyraźnego forum, na którym ludzie mogliby dyskutować na tematy europejskie. Aby sfera europejska mogła się rozwinąć, konieczne jest włączenie jej do debaty krajowej. Obie sfery - zarówno europejska, jak i krajowa - powinny się uzupełniać, nie zaś ze sobą konkurować. W tym kontekście Komisja zwraca szczególną uwagę na współpracę między krajowymi organami publicznymi, instytucjami unijnymi i społeczeństwem obywatelskim.
Pięć najważniejszych obszarów działania W drugiej części Białej Księgi w Sprawie Europejskiej Polityki Komunikacyjnej Komisja Europejska ustaliła pięć obszarów działania, podkreślając przy tym, że obszary te ulegać mogą zmianie ze względu na rozwój społeczeństwa oraz technologii.

(…)

… i tak są już akceptowane przez państwa członkowskie (art. 11 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej). Skrytykował również pomysł debaty nad tym dokumentem na forum internetowym, gdyż taki środek komunikacji nie jest dostępny dla wszystkich europejczyków.
Edukacja obywatelska jako sposób dotarcia do obywateli to dobry pomysł, jednak pojawia się tu problem ingerencji Unii w treści nauczania, co jest wyłączną…
… komunikacyjnej to środki na nią przeznaczane są bardzo niskie. Budżet unijny to przede wszystkim wydatki na spójność i konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia - 44%, politykę rolną i dopłaty bezpośrednie - 43%. Tylko te dwa działy pochłaniają 87%, wszystkie inne kategorie stanowią zdecydowanie mniejszą część wydatków. Pieniądze przeznaczane na politykę komunikacyjnej to mniej niż 1% całego budżetu…
… mające za zadanie pomoc w korzystaniu z Internetu w celu wyszukiwania informacji na temat polityki publicznej, a także uczestnictwa w debacie publicznej. Komisja wskazuje tutaj na ważną rolę programów unijnych, takich jak Erasmus, Socrates, czy Leonardo da Vinci.
Jeśli chodzi o kontakt między obywatelami państw członkowskich to znowu wskazuje się np. na program Erasmus, obejmujący bardzo dużą ilość…
… na rzecz demokracji (forum organizowane przez Uniwersytety europejskie) o opracowanie sprawozdania w sprawie technologii informatycznych i demokracji w Europie oraz szereg różnego rodzaju konsultacji, badań oraz zaleceń.
Przedostatni obszar dotyczy zrozumienia europejskiej opinii publicznej. Główną rolę odgrywa tutaj Eurobarometr zajmujący się badaniami opinii publicznej zarówno w krajach członkowskich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz