Historia myśli politycznej - strona 2

note /search

Myśl polityczna i nurty ideowe chrześcijaństwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281

. Myśl polityczna i nurty ideowe chrześcijaństwa (od św. Pawła do św. Augustyna). Arianizm i konflikty chrystologiczne (do VII w.) - na terenach Palestyny, w dobie utraty niepodległości, w 63 r. p.n.e. ortodoksyjni faryzeusze zapowiedzieli rychłe nadejście mesjasza; sadyseusze - postawa refleksyjna;...

Myśl polityczna starożytnego Bliskiego Wschodu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Myśl polityczna starożytnego Bliskiego Wschodu: EGIPT - rozbudowało ją wcześniej państwo Dolnego Egiptu, bardziej rozwinięte, z aglomeracjami miejskimi skupiającymi piratów, rybaków, kupców. Znaczną rolę we wczesnej ideologii politycznej odgrywały wierzenia religijne i kształtująca je warstwa kapła...

Myśl polityczna w Niderlandach

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

. Myśl polityczna w Niderlandach (Hugo Grotius, Baruch Spinoza) - Hugo Grotius: (1583-1645). Jego ojczyzną była Holandia, niezależna od końca XVI wieku, w wyniku zwycięskiej rewolucji w północnych Niderlandach przeciwko Habsburgom hiszpański...

Myśl polityczna w państwach germańskich Zachodu do poł. VIII w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

. Myśl polityczna w państwach germańskich Zachodu do połowy VIII wieku (państwo Franków, Ostrogotów, Wizygotów i inne) - Juliusz Nepos - ostatni prawny władca Imperium Zachodniego; 476 rok - przewrót pałacowy Odoakra; Aureoniusz Kasjodor (485-575)...

Myśl polityczna we Francji (za panowania Ludwika XIV i Ludwika XV))

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Myśl polityczna we Francji za panowania Ludwika XIV i Ludwika XV (Jakub Bosseuet, Montesquieu) - Montesquieu: kryzys absolutnej monarchii Burbonów dyskredytował się w XVIII wieku, co budziło opozycję wśród oświeconej arystokracji i stanu trzeciego

Myśl polityczna za panowania Karolingów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

Myśl polityczna za panowania Karolingów (do końca IX wieku) - Karol Wielki - panuje (768-840). W czasach Karola tworzy się pojęcie Europy. Do Europy nie zaliczają się obszary Hiszpanii Muzułmańskiej, Bizancjum, Skandynawii oraz plemiona słowia...

Poglądy polityczne D. Alighieri, W. Ockhama i Marsyliusza z Padwy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1778

Poglądy polityczne Dantego Alighieri, Williama Ockhama i Marsyliusza z Padwy: Dante - Florencja to nowy Babilon; we Włoszech rządzą głupi i gnuśni, statek bez sternika, wielka nierządnica - kuria papieska. Państwo Dantego to świat pokoju, t...

Poglądy polityczne i ideowe Lutra i Kalwina

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1211

Poglądy polityczne i ideowe Marcina Lutra i Jana Kalwina - Marcin Luter (1483-1546). Urodził się w rodzinie ubogiego przedsiębiorcy górniczego; studiował w Erfurcie, po czym wstąpił do klasztoru Augustynów. Po uzyskaniu doktoratu z teologii, w...