Poglądy polityczne D. Alighieri, W. Ockhama i Marsyliusza z Padwy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2002
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Poglądy polityczne D. Alighieri, W. Ockhama i Marsyliusza z Padwy - strona 1

Fragment notatki:

Poglądy polityczne Dantego Alighieri, Williama Ockhama i Marsyliusza z Padwy: Dante - Florencja to nowy Babilon; we Włoszech rządzą głupi i gnuśni, statek bez sternika, wielka nierządnica - kuria papieska. Państwo Dantego to świat pokoju, tylko cesarz może go utrzymać, celem uniwersalnego cesarstwa miałaby być doczesna szczęśliwość rodzaju ludzkiego. Celem państwa jest zaspokojenie cielesnych i duchowych potrzeb człowieka. Uniwersalne cesarstwo według Dantego nie kłóci się z istnieniem odrębności prawnej, odrębności królestw, hegemonem powinien być jednak lud rzymski; równorzędność celów doczesnych i duchowych, współpraca z kościołem, ale żadna zależność. William Ockham - kwestionował realny byt pojęć ogólnych; realność tylko tego, co jest indywidualne. Zwalczał teorię pełni władzy papieża w sprawach duchowych i świeckich. Bóg dał ludziom możność powoływania władców według ich woli, ale raz ustanowiwszy nie mogą zmieniać; na szczycie porządku prawnego prawo boże, niższym - prawo naturalne; jest dostępne bez objawienia jego źródłem; naturalny rozum - tam, gdzie nie sięga prawo natury; człowiek może stwarzać własne prawa. Marsyliusz z Padwy - spraw wiary nie można rozpatrywać w kategoriach naukowych, interesy jednostki są sprzeczne z interesami społeczeństwa i nie mogą być takie; państwo jest płodem woli ludzi, jego doskonałość wyraża się w środkach, jakimi dysponuje dla zaspokajania ludzkich potrzeb. Zapewnia spokój i rozwój, treścią państwa jest monolityczna władza, skupiająca wszystkie funkcje przymusu, administracja, sądownictwo. Prawo stanowienia praw ma lud - to jego suwerenność. Ludzie przestrzegają praw przez siebie ułożonych. Prawo boże będzie obowiązywało w niebie, na razie jest tylko doktryną, bo nie ma sankcji. Prawem jest więc ustawa wychodząca od prawnego ustawodawcy. Stosunek państwo-kościół części do całości, czyli znosi nadrzędność kościoła i jego korporacjonizm, powinien być dobrowolną wspólnotą wiernych.


(…)


Poglądy polityczne Dantego Alighieri, Williama Ockhama i Marsyliusza z Padwy: Dante - Florencja to nowy Babilon; we Włoszech rządzą głupi i gnuśni, statek bez sternika, wielka nierządnica - kuria papieska. Państwo Dantego to świat pokoju, tylko cesarz może go utrzymać, celem uniwersalnego cesarstwa miałaby być doczesna szczęśliwość rodzaju ludzkiego. Celem państwa jest zaspokojenie cielesnych…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz