Doktryny- zagadnienie humanizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Doktryny- zagadnienie humanizm - strona 1  Doktryny- zagadnienie humanizm - strona 2  Doktryny- zagadnienie humanizm - strona 3

Fragment notatki:

HUMANIZM (XVI) chciano łączyć dwie tradycje: pogańsko - ludzką, i chrześcijańsko - boską; prawda o człowieku w doświadczeniu pokoleń; Erazm z Rotterdamu - trzeba zmieniać człowieka, nie ustrój; obyczaje, nie instytucje; rzecznik pacyfizmu; wolał republikanizm (na wzór kantonów szwajc.); WILLIAM OCCAM (1290-1350) w książce: (1300-1348) str. 78
Filozof i prawnik. Był profesorem w Oxfordzie i Paryżu. Jego główne dzieło to „Dialogi”. W. Occam był nominalistą to kierunek filozofii, który odrzuca pojęcia ogólne, natomiast akcentuje to co jest indywidualne, ważne, konkretne). Swoją nominalistyczną filozofię Occam wprowadza do nauk o moralności. Wg niego sama moralność została stworzona przez Boga, ale nawet gdyby Bóg nie istniał zasady moralne ludzie sami by stworzyli, dzięki prawemu rozumowi. Moralność istnieje tylko wśród ludzi. Bóg stworzył tylko teorię moralności, natomiast człowiek praktykę tejże moralności. Zatem moralnym może być człowiek, który nie wierzy w Boga. Ten pogląd Occam przełożył na teorię prawa. Prawo. Wg Occama prawo tworzą same jednostki. Prawo zajmuje się zewnętrznymi aktami ludzi. Prawo zatem nie powinno abstrahować cele moralne (ludzie układając prawo nie muszą patrzeć na cele moralne). Occama źródłem wszelkiej władzy jest Bóg. Natomiast prawo ustanowienia tej władzy należy do ludzi. Bóg dał zasady, formy a lud daje treść. Ludzie ze swojej natury są wolni i równi, a zatem wszyscy mają prawo ustanawiania sobie władcy (tylko tyle, ze raz go ustanowiwszy, nie mogą go już potem odwołać). Bóg jest twórcą władzy a ludzie są wykonawcami
DANTE ALIGHIERI (1265-1321) str. 79
Wielki poeta, mieszczanin Florencji. Związany jest z dworem niemieckim. W Henryku VII (cesarzu niemieckim) Dante Alighieri upatrywał zbawcę świata. Do jego głównych traktatów politycznych możemy z pewnością zaliczyć „O monarchii”. Dante Alighieri inaczej niż Marsyliusz z Padwy traktował awerroizm. Był on w swoich poglądach bardziej sceptyczny. Chciał on przede wszystkim pogodzić dwie recepcje: tomistyczną i awerroistyczną. Człowiek wg niego ma dążyć zarówno do szczęścia w sensie duchowym i materialnym. Za szczęście człowieka duchowe jest odpowiedzialny kościół, natomiast za szczęście materialne odpowiedzialne jest państwo. Receptą osiągnięcia szczęścia w wymiarze doczesnym jest filozofia, natomiast dla szczęścia wiecznego jest teologia.
Prawo istnieje tylko dla korzyści tych, którzy są temu prawu poddani. Kryterium oceny prawa jest słuszność i ważność. Prawo musi być słuszne (zgodne z normami rozumu) i ważne (ma obowiązywać). Prawo definiował jako właściwą proporcję między ludźmi. Tą właściwą proporcją jest wolność jednostki. Prawo określa granice wolności jednostki.


(…)

…; Suwerenność ludu - 1) pr. stanowienia praw, 2) kontrola i ustanowienia rządu, 3) prawa stanowione większością; 4) myśl o delegacji suwerennych pr. ludu na rząd; Prawo - norma opatrzona sankcją i wydana przez uprawnionego; 1) odrzucenie dualizmu, pr. nie musi być dobre; 2) pr. nat to ewentualnie zasada pr. poz.; 3) Kościół - dobrowolna wspólnota wierzących; pr. kość. - nie jest pr.; 4) naturalny podział na państwa;
O suwerenności ludu.
Zasada suwerenności ludu jest koronną tezą Marsyliusza. Dał on w niej pierwsze nowożytne uzasadnienie demokracji w państwie:
1) ludzie chętniej słuchają praw, które sami ustanowili; wolą nawet gorsze prawo, jeśli tylko pochodzi ono od nich samych;
2) powierzenie ogółowi mocy prawotwórczej wyraża się w tym, że lud lepiej aniżeli jednostka rozpoznaje swoje dobro…
… przede wszystkim złamać oficjalny monopol kościoła. Przez krytykę Biblii chciał niezależności nauki od religii. Jego najsłynniejsze dzieło to „Pochwała głupoty”. Wg niego kościół zniekształcił sens chrystianizmu. Erazm bardzo ostro krytykuje scholastykę i wszystko co jest z nią związane. W szczególności krytykuje nurt dewetiomoderna (w XV w. w kościele wykształcił się taki pogląd iż człowiek, który chce dojść…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz