Dietoterapia - strona 2

note /search

Leczenie dietetyczne

  • Dietoterapia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

27.10.2010 Leczenie dietetyczne - Postępowanie dietetyczne dla dzieci z otyłością prostą różni się znacznie od metod stosowanych u dorosłych - Zalecenia dietetyczne dotyczące ograniczenia spożycia energii i składników pokarmowych wprowadza się w żywieniu dzieci bardzo ostrożnie, gdyż zbyt drasty...

Niedokrwistość

  • Dietoterapia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

Niedokrwistość Niedokrwistość - stan chorobowy w którym całkowita masa krwinek i stężenie hemoglobiny we krwi zmniejszają się poniżej wartości optymalnych dla zapewnienia prawidłowego utlenowania tkanek Niedokrwistość kryteria Mężczyźni - Stężenie hemoglobiny mniej niż 13,5mg% - Liczba czerwon...

Otyłość u dzieci i młodzieży

  • Dietoterapia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1043

Otyłość u dzieci i młodzieży Wstęp U schyłku XX wieku, otyłość przybrała charakter globalnej epidemii a Światowa Organizacja Zdrowia uznała ją za chorobę (WHO, 1997). Nauk...

Współistnienie schorzeń

  • Dietoterapia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Dietoterapia - współistnienie schorzeń Drzewo decyzyjne potrzeb żywieniowych pacjenta Determinanty potrzeb żywieniowych - Efektywność absorpcji - Potrzeby metaboliczne (czy są zmienione z powodu schorzenia) - Efektywność ekskrecji (usuwania produktów przemiany materii, które mogą być szkodliw...

Zapobieganie i leczenie niedożywienia

  • Dietoterapia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Zapobieganie i leczenie niedożywienia Niedożywienie białkowo-kaloryczne - Nie jest sprecyzowaną jednostką chorobową - Jest zbiorem różnych zmian i objawów zależnych od przyczyny, czasu trwania i nasilenia niedożywienia - Istnieją różnice pomiędzy niedożywieniem typu marasmus, a niedożywieniem...

Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit

  • Dietoterapia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1484

Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit W etiopatogenezie nieswoistych stanów zapalnych jelit bardzo prawdopodobna jest hipoteza reakcji autoimmunizacji, powstawania toksycznych dla nabłonka jelit limfocytów, uruchamianej przez różnorodne bakterie i wirusy, przy jednoczesnym genetycznie braku czyn...

Postępowanie dietetyczne w cukrzycy

  • Dietoterapia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

Postępowanie dietetyczne w cukrzycy Cukrzyca jest schorzeniem metabolicznym charakteryzującym się przewlekłą hiperglikemią z zaburzeniami metabolizmu węglowodanów, tłuszczów i białek powstającym na skutek defektu wydzielania l lub działania insuli...

Preparaty mlekozast_pcze

  • Dietoterapia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

WYKŁAD 3 20.10.2010 Preparaty mlekozastępcze Regulacje prawne - Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) (NIEAKTUALNA) - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego pr...