Technologia żywności - strona 5

Ogólna technologia żywności

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1169

Wykład VI 14.04.05. Duża energia swobodna na powierzchni międzyfazowej emulsje - układy niestabilne z termodynamicznego punktu widzenia - rozfrakcjonowywanie poprzez jeden lub więcej z poniższych mechanizmów: różnica gęstości ( sedymentacja ) efekt siły grawitacyjnej na fazy o różnej gęstości ...

Chemiczna modyfikacja skrobi

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

OTŻ w ykład z 21.04.2005 r Chemiczna modyfikacja skrobi Chemiczna modyfikacja białek: bardzo ważne- nie utracić wartości odżywczych białek; nie tworzyć subst. toksycznych; nie wprowadzać subst. toksycznych. generalnie dotyczy modyfikacji polarności i czasem ładunku białka, w wyniku tej modyfik...

Zamrażanie żywności

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2569

OTŻ - 28. IV 2005r. - WYKŁAD 8 Zamrażanie żywności -wstrzymuje działanie drobnoustrojów -zwalnia procesy chemiczne i biochemiczne (w tym enzymatyczne) -dzięki wymrażaniu wody następują przemiany fizyczne i fizykochemiczne, które wywołują zmiany jakościowe produktu Fizyczne zjawiska wywołane za...

Optymalizacja kosztów produktów

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Optymalizacja kosztów produktów O d p o w i e d z i a l n o ś ć / w s p ó ł p r a c a Dział BIR, Handel Zaopatrzenie Produkcja Marketing Receptura surowce podstawowe surowce uzupełniające dodatki logistyka ustalenie receptury surowce i dodatki funkcjonalność składników wyróżniki determinu...

Przygotowanie do przerobu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Przygotowanie do przerobu przygotowanie surowców i składników obróbka wstępna surowce świeże, chłodzone, mrożone sposób przygotowania vs funkcjonalność vs koszty ograniczenie strat surowca cechy fizyczne a procesy jednostkowe optymalizacja obróbki termicz nej poszukiwanie oszczędności energii, wody...

Żywność funkcjonalna

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 28
Wyświetleń: 805

Żywność funkcjonalna Żywność funkcjonalną można wytwarzać przez: Zwiększenie lub zmniejszenie w produkcie określonego pozytywnego lub negatywnego składnika czynnego. Z tą metodą wiąże duże nadzieje genetyka molekularna. Dodając do produktu żywnościowego określone biologiczne składniki Główne kie...

Produkty o wartości dodanej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Produkty o wartości dodanej Wartość dodana: przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji. Według P. Kotlera: „dokonana przez klienta ocena ogólnej zdolności produktu do zaspokojenia jego potrzeb.” Wartość dodana jest dodatkiem do produktów (usług) cech, które sprawiają, że owe prod...

Etapy opracowania nowego produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Etapy opracowania nowego produktu : Badania rynkowe Określenie specyfikacji produktu Poszukiwanie/rozważanie pomysłów Wybór koncepcji produktu Opracowywanie receptur/próby techn./ocena produktów Opracowanie procesu wytwarzania Produkcja próbna Strategia wprowadzenia produktu na rynek Badani...

Nowe trendy w technologii żywności

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Nowe trendy w technologii żywności większość motywacji wyznaczających trendy opracowania nowych lub przyszłościowych technologii żywności to te, które są istotną odpowiedzią nauki o żywności i przetwórstwa na żądania konsumentów wynikające z ich zmieniającego się stylu życia i oczekiwań żywności: ...

Opracowanie produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

OPRACOWANIE PRODUKTU Nowy = dla producenta i/lub konsumenta na danym rynku; nie wytwarzany i nie sprzedawany dotychczas (na rynku światowym, krajowym, lokalnym) = produkt w jakikolwiek sposób nowy dla producenta i/lub konsumenta = nowa linia produkcyjna Ulepszenie/zaktualizowanie do wymagań rynk...