Technologia żywności - strona 6

Wybór koncepcji produktu

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Wybór koncepcji produktu z możliwych wariantów wybór tego, który rokuje szanse komercjalizacji, zarobienia pieniędzy Opracowywanie receptur/próby techn./ocena produktów Opracowanie produktu - ujęcie technologiczne O d p o w i e d z i a l n o ś ć / w s p ó ł p r a c a Dział BIR, Handel Zaopatrze...

Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

Znaczenie przemysłu spożywczego w gospodarce narodowej: Jedna z najważniejszych i najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki Wartość rynku spożywczego (bez napojów) ok. 100 mld zł Ok. 24% udziału w wartości sprzedaży całego prz...

Styl życia a trendy konsumenckie

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Józef Gwiazda
 • Technologia żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Styl życia a trendy konsumenckie wygoda motorem zmiany stylu życia konsumentów. Podejście (oczekiwania) konsumentów: niezdrowe cechy produktu czynnikiem ograniczającym konsumpcję walory sensoryczne - najważniejszym kryterium oceny konsumenckiej, „smak” 56%, „aspekty zdrowotne” 36% wzrost zainte...

Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania chemicznego ...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Zależność właściwości substancji od rodzaju wiązania chemicznego Substancje posiadające wiązania kowalencyjne: W stałym stanie skupienia tworzą kryształy cząsteczkowe , jak np. S 8 , lub kowalencyjne , np. diament, Si, Ge. Kryształy cząsteczkowe zawierają w węzłach sieci krystalicznej cząsteczki z...

Podział żywności - klasyfikacje

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

Podział ze względu na rodzaj fazy stacjonarnej: - chromatografia adsorpcyjna - fazą nieruchomą jest ciało stałe (adsorbent) - chromatografia podziałowa - fazą nieruchomą jest ciesz (naniesiona na nośnik) Podział ze względu na geometrie układu (tylko w

Kwadrupolowy spektrometr mas

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

Kwadrupolowy spektrometr mas Zbudowany jest z czterech elektrod do których parami przyłożone jest napięcie elektryczne. Między elektrody wprowadzany jest strumień jonów. Do elektrod przykłada się stałe napięcie U i pole elektryczne o częstotliwości radiowej. Dobierając odpowiednio te parametry możn...

Alotropia i odmiany alotropowe

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1820

Alotropia - zjawisko występowania różnych odmian krystalograficznych lub cząsteczek zawierających różną liczbę atomów tego samego pierwiastka chemicznego . Odmiany alotropowe nie są fazami skupienia w sensie fizycznym, a przejścia z jednej odmiany alotropowej do drugiej nie zachodzą w ściśle określ...

Chłodzenie i zamrażanie, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

CHŁODZENIE I ZAMRAŻANIE: Podział drobnoustrojów: Nazwa Minimalna Optymalna Max Psychrofile Mezofile Termofile 0 10 30 10-20 20-40 50-60 30 45 70 Rekordy: Bakterie -10 stopni C Drożdże -12 stopni C Pleśnie -18 stopni C Podział Chłodnictwo: zakres temp. od 0 do 10 stopni C Zamra...

Destylacja-emulgacja, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1302

DESTYLACJA- to rozdzielenie ciekłych mieszanin dwu i wieloskładnikowych przez odparowanie w danej temperaturze i ciśnieniu lotnych składników a następnie ich skroplenie i zebranie w odbieralniku. Zasada działania: -temperatura wrzenia etanolu 78,3 stopnia C -temperatura wrzenia roztworów etanolu ...

Dodatki do żywności , sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr hab. inż. Paweł Glibowski
 • Technologia żywności
Pobrań: 252
Wyświetleń: 917

Dodatki do żywności Substancje dodatkowe; - normalnie nie spożywane jako żywność - nie będące typowymi składnikami żywności - posiadają lub nie wartości odżywczych ADI - dopuszczalne dzienne pobranie (mg/kg masy ciała) Barwniki, podział 1. naturalne i identyczne z naturalnymi 2. syntetyczne ...