Prawo transportowe - strona 3

Odpowiedzialność organizatora przewozu za bagaż

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Odpowiedzialność organizatora przewozu za bagaż Czy organizator turystyki, wykonujący przewóz z użyciem własnego autokaru, może w postanowieniach umowy o świadczenie usług turystycznych wyłączyć lub ograniczyć do wysokości kwot gwarantowanych posiad...

Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłkę Odpowiedzialność przewoźnika za przesyłki towarowe to odpowiedzialność kontraktowa z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub zaginięcie towaru

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie lub zaginięcie towaru Czy należy mi się, a jeśli tak to w jakiej wysokości, odszkodowanie za towar, który przekazałam firmie zajmującej się przewozem towarów, a który podczas przewozu zaginął? Jak kształtuje się odpowiedzialność przewoźnika?  Na wstępie z...

Pas drogowy w transporcie - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także...

Przedawnienie roszczeń na gruncie Prawa przewozowego

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Przedawnienie roszczeń na gruncie Prawa przewozowego Wszelkie roszczenia dochodzone na podstawie ustawy Prawo przewozowe lub na podstawie przepisów wykonawczych do tej ustawy przedawniają się z upływem roku. Tak więc Przedawnienie roszczeń z tytułu zapłaty należności przewozowych następuje z upływe...

Przewozy grupowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Przewozy grupowe, odpowiedzialność przewoźnika, uczestnika i organizatora Umowę grupowego przewozu osób zawiera z przewoźnikiem organizator takiego przewozu, zwany dalej „organizatorem”. W grupowym przewozie osób do obowiązków organizatora należy nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników przewoz...

Przewóz na potrzeby własne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Przewóz na potrzeby własne Jestem przedsiębiorcą, a przedmiotem mojej działalności gospodarczej jest prowadzenie piekarni. Moje wyroby od jakiegoś czasu cieszą się coraz większym uznaniem, dlatego też postanowiłem rozszerzyć swoją działalność i ...

Rodzaje konosamentu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Rodzaje konosamentu[Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ][Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] konosament imienny - przenosi się przez przelew wierzytelności [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] konosament na zlecenie - przez indos [Author ID0: at Thu Nov 30 00:00:00 1899 ] kon...

Spedycja - jako dział transportu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Spedycja Spedycja to jeden z działów transportu polegający na organizowaniu przewozu towarów. Wyodrębniona została jako odrębna dyscyplina ze względu na dwa czynniki: czynnościowy i handlowy. W przypadku pierwszego z nich, mamy do czynienia z zad...

Spedytor kolejowy według przepisów CIM.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Cezary Woźniak
 • Prawo transportowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Spedytor kolejowy ma według przepisów CIM, będących załącznikiem do Konwencji COTIF, 7 (siedem) dni na złożenie reklamacji pisemnej co do szkody „ nie dającej się zauważyć z zewnątrz”, z tym że jakiekolwiek dni świąteczne nie wydłużają tego okresu. Jednak aby złożyć roszczenia finansowe przeciwko pr...