Prawo Budowlane - strona 2

Warunki wydania pozwolenia na budowę-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1050

Wykład 9., 14.04.11. Warunki wydania pozwolenia na budowę - prawo do dysponowania nieruchomością (szersze niż prawo własności i prawo użytkowania wieczystego). Prawo do dysp. Nieruch. Na cele budowlane - obejmuje szereg innych form ...

Problematyka uczestników-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

Wykład 10., 21.04.11. Problematyka uczestników - cd. - jeśli mówimy o uczestnikach, to jest ich czterech 1. inwestor - obligatoryjnie 2. projektant - obligatoryjnie 3. kierownik budowy/robot - obligatoryjnie (wyjątek - 42 ust. 3 PB) ...

Kierownik budowy - art. 22 PB - ustawa-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

Wykład 11., 05.05.11 Kierownik budowy - art. 22 PB - ustawa!!! Kierownik budowy wymagającej wcześniejszego pozwolenia na budowę jest obligatoryjny. W trakcie wykonywania ro...

Ograniczone prawo rzeczowe-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1113

Wykład 13., 19.05.11 Ograniczone prawo rzeczowe - to zamknięty katalog praw rzeczowych na, które składają się: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielnia własnościowa, prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego, spółdzielni mi...

Odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Wykład 14., 26.05.11 Odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych: - przepisy techniczno - budowlane nalezą do powszechnie obowiązujących przepisów prawa i w związku z tym co do zasady muszą być przestrzegane. Jednakże ustawodawca uznał za celowe dopuszczenie możliwości zastosowania odstępstwa...

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Anna Brzezińska-Rawa
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

Wykład 15., 02.06.11. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczy tylko warunków, które wynikają z rozporządzenia MI, a nie innych warunków technicznych. Jest kilka przesłanek, które warunkują zastosowanie odstępstwa - nie może powodować zagrożenia życia lub mienia, dostępności dla osób ...