Problematyka uczestników-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka uczestników-wykład  - strona 1 Problematyka uczestników-wykład  - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 10., 21.04.11. Problematyka uczestników - cd.
- jeśli mówimy o uczestnikach, to jest ich czterech
1. inwestor - obligatoryjnie
2. projektant - obligatoryjnie
3. kierownik budowy/robot - obligatoryjnie (wyjątek - 42 ust. 3 PB)
4. inspektor nadzoru inwestorskiego - fakultatywnie (jest to prawo inwestora - art. 19 PB)
Tak jest co do zasady. Od tej zasady są wyjątki, które dotyczą kierownika budowy i inspektora. W przypadku, takich, gdzie stopień skomplikowania robot jest nieznaczny w pozwoleniu na budowę może wyłączyć obowiązek powalania kierownika budowy - art. 42 ust 2 lub 3
Przy zgłoszeniu jest trochę inaczej
- inwestor występuje obligatoryjnie
- projektant występuje fakultatywnie (jeśli do zgłoszenia zostanie dołączony projekt - wtedy projektant zostaje uczestnikiem procesu budowlanego; wystarczy szkic rysunek jak ten obiekt ma wyglądać, może być to rysunek sporządzony przez inwestora)
- kierownik budowy - w jednym przypadku jest obowiązkowe - przy instalacjach zbiornikach na gaz plynny do 7 m3 przeznaczonych do ogrzewania domów jednorodzinnych
- inspektor - fakultatywnie
Inwestor występuje przez cały okres procesu budowlanego
- projektant występuje przed wydaniem pozwolenia na budowę, czasami jest tak, że później się już w ogóle nie uaktywnia, pojawia się, gdy realizuje nadzór autorski lub nadzór nad zgodnością budowy z projektem - minimum 7 dni przed rozpoczęciem robót (w celu sprawowania nadzoru) - analogicznie jest z inspektorem nadzoru inwestorskiego - zawiadomiony 7 dni przed rozpoczęciem robót
Art. 20
- brak synchronizacji z MPZP - nie zawsze decyzja o warunkach zabudowy jest potrzebna 1
- Jelni istnieje taka konieczność to żeby sporządzone były projekty branżowe i żeby te projekty skoordynować
- sporządzić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (uwzględniana potem w planie ochrony bezpieczeństwa i zdrowia)
- uzyskanie wymaganych opinii uzgodnień, etc,e Tc. Jest problem jaka jest relacja między tym przepisem, a przepisem mówiącym o tym, że jest to obowiązkiem inwestora - w tym przypadku takie opinie nie odbywają się w trybie KPA i wszystkie konsekwencje - nie jest złożenie skargi na bezczynność, etc, etc. Np. - uzgodnienie projektu w zakresie ochrony przeciw pożarowej
- wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej projektu i zawartych w nich rozwiązań.
- sporządza i uzgadnia dokumentację techniczną
- sprawuje nadzór autorski na zadania inwestora lub właściwego organu (w decyzji)
Ustawa wskazuje tylko mini lany zakres nadzoru autorskiego. Może być rozszerzony w drodze umowy miedzy inwestorem, a projektantem.


(…)

… wskazuje tylko mini lany zakres nadzoru autorskiego. Może być rozszerzony w drodze umowy miedzy inwestorem, a projektantem.
Jeśli jest taka sytuacja, że powinien być ustanowiony nadzór autorski, przed wydaniem pozwolenia na budowę organ uzna, że to brak formalny i wezwie w określonym terminie na usunięcie.
Uprawnienia projektanta
- prawo wstępu,
- dokonywanie zapisów w dzienniku budowy (wpis dotyczy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz