Prawo Budowlane

note /search

Prawo budowlane wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 2772

P rawo budowlane Wykłady 2011r. Spis treści Wykład 1 (5 X 2011r.) Prawo adm. obejmuje podgałęzie, które są z nim klasycznie związane, np. prawo wodne, kwestie cudzoziemców, do takiej podgałęzi należy prawo budowlane. Jest to materia regulowana normami prawa budowlanego. Prawo budowlane - dotycz...

Rodzaje spółek i formy opodatkowania

 • Politechnika Śląska
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 238
Wyświetleń: 4746

WYKŁADY Z PRAWA BUDOWLANEGO TEMAT: RODZAJE SPÓŁEK I FORMY OPODATKOWANIA BUDOWNICTWO SEM.8 SPÓŁKA CYWILNA: Jest to umowa zawarta przez co najmniej dwie osoby, na mocy której wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Prosta forma organizacji działalności gospodarcz...

Prawo budowlane: działalność gospodarcza i przepisy prawne

 • Politechnika Śląska
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3136

Zakres poruszony w pracy jest następujący: przepisy prawne, formy działalności, indywidualna działalność gospodarcza, procedury zakładania firmy oraz przepisy prawa dotyczące kasy fiskalnej. WYKŁADY Z PRAWA BUDOWLANEGO TEMAT: ZAKŁADANIE FI...

Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1729

Wykład 1. 17.02.11 1 Praktyczne znaczenie unormowań dotyczących prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Art. 140.  W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych osó...

Prawo budowlane i gospodarki przestrzennej-wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

Wykład 3., 03.03.11. - Koszty sporządzenia studium co do zasady obciążają budżet gminy (są jakieś małoistotne wyjątki) inicjatorem procedury uchwalania studium jest RG, która podejmuje stosowna uchwałę - o przystąpieniu do sporządzenia studiu...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2023

Wykład 4., 10.03.11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (by W. Szwajdler): - możliwość oddziaływania na treść miejscowych planów na etapie tworzenia prawa - właściciele i użytkownicy wieczyści sąsiednich nieruchomości Problematyka rozwiązywania konfliktów na etapie tworzenia miejscowe...

Decyzja lokalizacyjna-wykład 6

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2730

Wykład 6. 24.03.11. Decyzja lokalizacyjna - cd. Art. 63. 1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. - do...

Interes inwestora i pozostałych stron

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo Budowlane
Pobrań: 133
Wyświetleń: 910

Wykład 8., 07.04.11. Wyważenie interesu inwestora i pozostałych stron - najlepiej by to nastąpiło w pierwszych etapach postępowania uzyskania pozwolenia na budowę. Legitymacja strony w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Maja w tym zakresie zastosowanie przepisy KPA (art. 28). W orzecznic...